Woord van de maand

Het goede doen

Januari 2011

Het jaar 2011 ligt voor ons. Ook in het nieuwe jaar stellen we ons vertrouwen op God en streven we er naar waardig te worden voor de wederkomst van Zijn Zoon.

Het nieuwe jaar zou ik een motto mee willen geven, te weten: Laat ons het goede doen! Ik denk daarbij aan een woord van Apostel Paulus aan de Galaten: “Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.” Hoe het met ons geloof en onze liefde gesteld is, wordt duidelijk aan de goede werken die we doen. We willen zoals Apostel Paulus aanraadt het goede doen voor onze broeders en zusters en voor alle mensen. We moeten ons allemaal op actieve naastenliefde toeleggen. Uit het vervaren binnen een gemeente blijkt in hoeverre we van de liefde van de Heer vervuld zijn.

Nu weet ik dat er in de gemeenten uit liefde veel goeds gedaan wordt. Veel wordt door de buitenwereld niet opgemerkt. Het lijkt me desalniettemin goed weer eens een impuls te geven zodat we niet nalaten er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen. Moge het streven goed te doen ons het hele jaar door begeleiden. Ook hierbij dient Jezus ons als voorbeeld. Het hele leven van Jezus stond in het teken van toewijding tot de mensen. Ja, je kan zeggen dat hij alleen voor anderen geleefd heeft! Laat mij enkele gebeurtenissen uit het leven van de Heer noemen die ons tot voorbeeld kunnen dienen:

Denk eens aan de bruiloft in Kana. Daar kwam een eerste teken van Jezus’ heerlijkheid openbaar. Dit gebeurde in samenhang met iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk was: bij de bruiloft raakte de wijn op. Dit zal weliswaar de stemming tijdens dit feest hebben gedrukt maar het was toch geen wereldschokkend ongeluk. De Heer stapte echter niet over dit eigenlijk kleine probleem heen, maar hielp.

We leren hieruit: houd niets goeds voor te klein!

Bij veel gelegenheden waarbij ziekte en nood openbaar komen, staat in de Heilige Schrift: “De Heer had medelijden…”. Hij werd dus geraakt door het leed van de mensen. Ook wij willen ontvankelijk blijven voor de nood van anderen. Het mag niet zo zijn dat we in deze dynamische tijd de zorgen en noden van anderen niet meer zien.

Toen Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij niet lang op de plaats waar Hij op dat moment was. Hij vertrok naar Betanië. De weg daarheen was gevaarlijk want daar had men eerder geprobeerd de Heer te stenigen. De Heer liet zich echter niet tegenhouden.

Goed doen is niet altijd eenvoudig. Het betekent jezelf overwinnen en is soms met moeilijkheden verbonden. We willen ons ondanks verschillende problemen niet tegen laten houden goed te doen.

Laat mij nog een heel belangrijke opmerking plaatsen: Apostel Palus leidde de oproep goed te doen in met de opmerking: “In de tijd die nog rest…”. Goed doen is in de regel aan een bepaalde tijd gebonden. Het kan zijn dat je te laat bent, wanneer je niet op tijd begint. Het gevaar bestaat dat het slechts bij een voornemen blijft.

Zo’n tijdsdruk is op veel gebieden van ons dagelijks leven aan de orde. Ik ben regelmatig met het vliegtuig onderweg om de kinderen Gods in verschillende landen te dienen. Soms roept de piloot om dat er voor de start slechts enkele minuten zijn. Wanneer het dan niet lukt, moet de piloot eerst weer afwachten en opnieuw toestemming voor de start krijgen.

Laten we inzien dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn onze liefdesplannen om te zetten. Laten we de tijd dus gebruiken.

  • Ik wil graag nog eens resumeren:
  • Houd niets goeds voor te klein.
  • Laat je raken door de nood van anderen.

Laat je ook door moeilijkheden niet tegenhouden goed te doen.

Ik wens u allen, lieve broeders en zusters, een gezegend nieuw jaar. Laten we telkens weer accenten zetten en het goede doen. Dan kunnen we, zoals het in de Bijbel omschreven wordt, ‘op Zijn tijd’ ook oogsten.

Met hartelijke groeten,

Wilhelm Leber

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]