Woord van de maand

Open een deurtje van je hart!

December 2010

Gedurende de tijd van advent en kerst hoor ik mensen tijdens gesprekken vaak zeggen: „Ik kan totaal nog niet geloven dat het al gauw weer kerst is. Er is nog helemaal geen kerststemming.“ Dat heeft ermee te maken, dat men nog elke dag zijn werk te doen heeft en nog niet aan bezinning toe gekomen is. Daarom is het zo mooi, dat de advent aan het kerstfeest vooraf gaat, want vele mooie adventsgebruiken leiden juist naar het kerstfeest. Wanneer men dus de adventstijd bewust beleeft, komt men vanzelf in kerststemming. Dan verheugt men zich op het kerstfeest, op het feest van de menswording van Jezus Christus.

Op veel plaatsen zijn er adventskalenders waarbij men elke dag een deurtje open kan maken en daarachter is dan een kleine verrassing verborgen. Als het laatste deurtje geopend is, dan is het Kerstmis. Dit adventsgebruik leidt dus rechtstreeks naar het kerstfeest. Wijdverbreid is ook de adventskrans. Daarbij steekt men elke adventszondag een nieuwe kaars aan. Wanneer dan alle vier de kaarsen branden, weet men: nu is het Kerstmis!

Nu zet ik het over in het geestelijke. Ook in ons leven zijn er misschien dagen, waarop we denken: „Op dit moment kan ik me nou niet direct bezighouden met het wederkomen van Christus.“ Dan hebben we het gevoel dat deze dag nog in de verre toekomst ligt. Dan zouden we ook dergelijke adventsgebruiken moeten toepassen en met een paar dingen beginnen om de blijdschap op te voeren. Dan moeten we overeenkomstig handelen als bij die adventskalender of die adventskrans.

Menigeen houdt nog het een of andere deurtje gesloten. Laten we toch eens een deurtje van ons hart openen. Misschien hebben we tot nu toe nog niet zo bereidwillig geofferd of we waren nog niet bereid om de Heer te dienen. Laten we dit deurtje om te offeren en te dienen toch eens openen in ons hart! Het gebedsleven zou mogelijkerwijs wat intensiever kunnen. Open toch eens dat gebedsdeurtje in uw hart! Dat geeft nieuwe vreugde en leidt naar het kerstfeest waarop we wachten – het wederkomen van Gods Zoon. Misschien ontbreekt ook wel het vertrouwen in de Heer of in de gezonden broeders. Open dan dit deurtje van uw hart, opdat vertrouwen er zijn intrek kan nemen.

Met de adventskrans is het hetzelfde. Ontsteek toch eens een lichtje. Het zou kunnen zijn, dat iemand in uw omgeving op een dergelijk vreugdeteken wacht. Steek eens zo’n vreugde- en vredekaars aan om de vrede te bevorderen! Zulke dingen leiden naar het kerstfeest en vermeerderen de verwachting op de dag des Heren. Laten we dus niet werkeloos blijven staan en afwachten, maar laten we bezig zijn. Dat is onze advent. Hoe meer we daaraan werken, hoe groter de vreugde wordt en des te meer neemt de verwachting toe. Dan bezitten we in ons hart de innige wens: „Heer, kom spoedig!“

(Uit een dienst van de Stamapostel)