Woord van de maand

Geloofsbelijdenis en catechismus

Augustus 2010

In bijna alle religieuze gemeenschappen is er een geloofsbelijdenis. Dat heeft verschillende functies. Enerzijds is het een uitdrukking van de gemeenschap, die er door dat geloof is: zo’n belijdenis vat wezenlijke punten van de geloofsleer samen, schept een verplichting naar dit geloof te leven en noemt centrale punten van de geloofsleer.

Zo heeft ook onze kerk al meer dan 100 jaar geleden een geloofsbelijdenis geformuleerd. Er waren verschillende aanpassingen, voor het laatst in 1992.

Nu zijn er in onze kerk in de laatste jaren enkele leerpunten veranderd. Ik zou hier het doopbegrip willen noemen. Daarom vond ik het noodzakelijk een projectgroep de opdracht te geven de geloofsartikelen te bewerken. Daarbij werd snel duidelijk dat een precisiering van onze tien geloofsartikelen wenselijk was. Daarom werden de formuleringen intensief onderzocht en, waar nodig, aangepast.

De structuur van de geloofsartikelen is daarbij ongewijzigd gebleven. De eerste drie geloofsartikelen komen in grote trekken overeen met de "Apostolische Geloofsbelijdenis" die binnen de christelijke kerken hoog in aanzien staat. Dat Jezus Christus Zijn kerk regeert, wordt in het vierde geloofsartikel nu meer centraal gesteld. Alles moet van Hem uit worden gezien, ook de zending van de Apostelen. Het vijfde geloofsartikel omschrijft nauwkeuriger de nieuw-apostolische geloofsopvatting ten aanzien van de andere ambten. De artikelen zes tot en met acht houden zich bezig met de sacramenten. Daarbij wordt in het zesde artikel het nieuwe inzicht in de Heilige Waterdoop beschreven. In het negende geloofsartikel wordt de toekomstverwachting van de nieuw-apostolische christenen verder uiteengezet. Het tiende geloofsartikel blijft ongewijzigd.

De geloofsartikelen bieden ons zekerheid. Ze beschrijven centrale punten uit ons geloof in een bondige vorm. Dat zorgt er per definitie voor dat niet alle aspecten van de geloofsleer opgenomen kunnen worden. In het bijzonder brengen de geloofsartikelen niet tot uitdrukking hoe wij tegenover andere christelijke overtuigingen staan. Een principieel punt is echter al vaker door mij benadrukt, ik herhaal het hier nog eens: God is Zijn handelen altijd soeverein. Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. Verdere uitspraken over onze houding komen in volgende publicaties ter sprake.

Bovendien wordt de geloofsbelijdenis uitvoerig in een boek uiteengezet, waarin de leerstellingen van onze kerk gedetailleerd beschreven zullen worden. Dat nieuwe boek, dat in 2012 klaar moet zijn, is voornamelijk voor broeders en zusters bedoeld, maar is ook interessant voor mensen en instituties als grondlage voor een beeld van de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Na lang overleg zijn de Districtsapostelen, de schrijvers en ik tot de conclusie gekomen dat het boek de titel “Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk” zal dragen. Die titel klinkt sommigen wellicht vreemd in de oren; maar het gaat om een werk waarin de geloofsleer uitvoerig uiteengezet wordt. En zo’n boek wordt ‘catechismus’ genoemd. Ook daarover kunt u in deze uitgave meer informatie lezen. Tot nu toe hadden we het boekje “Vragen en Antwoorden”, dat dan, waarschijnlijk in 2012, door de “Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk” vervangen zal worden.

Wilhelm Leber