Woord van de maand

Voleinding

Juli 2010

Voleinding. Dit woord klinkt een beetje beangstigend. Men voelt vast wel, dat er aan dit woord hoge voorwaarden verbonden zijn: men moet volkomen worden, waardig worden, overwinnen en gereed zijn voor het moment waarop Christus wederkomt. Vervolgens ziet men zijn fouten en zwakheden en schrikt: „Hoe moet dat, volkomen worden?“ Wij zullen zeer beslist niet zover komen, dat wij werkelijk kunnen zeggen: „Ik ben volkomen!“ De Heer heeft in Zijn tijd al door gelijkenissen duidelijk gemaakt, dat er verschillen bestaan. In de gelijkenis van de zaaier sprak Hij erover, dat ook goed land verschillende vruchten voortbrengt – het ene land dertigvoudig, het andere zestigvoudig en weer een ander honderdvoudig. Er zijn dus verschillen en gradaties. Daarom is de zorg, die voortkomt uit de gedachte dat het ons toch niet zal lukken om de volmaaktheid in elk opzicht te kunnen bereiken, ongegrond. Het is belangrijk om op weg daar naartoe te zijn en te proberen de voleinding te bereiken.

Maar hoe bereikt men die voleinding dan? Eén ding is noodzakelijk: stap voor stap verder te  komen, zodat er een ontwikkeling plaatsvindt, een toename, een groei. Dat is beslissend om tot de voleinding te komen.

Mag ik eens vragen: is er bij u groei vast te stellen? Dat moet iedereen zich eens af vragen! Is er groei in het geloof aanwezig? Dan zijn we op weg naar de voleinding. Is er een groei vast te stellen ten opzichte van het feit, dat wij de Heer meer dienen dan vroeger? Dan zijn wij op de goede weg naar de voleinding. Is er een groei in de manier waarop wij in staat zijn het ongoddelijke, de zonde, steeds meer te mijden? Dan zijn wij op de goede weg naar de voleinding. Is er groei aanwezig in die zin, dat de liefde meer ervaren wordt in de gemeente? Dan zijn wij op de goede weg naar de voleinding.
Beslissend is dus de groei om tot voleinding te komen. O zeker, op eigen kracht redden we dat niet. De voleinding wordt uiteindelijk bewerkt door de Heer! Hij verschaft ons die door Zijn woord en genade. Wanneer wij die goddelijke genade gebruiken en met de kracht uit de verdienste van Christus aan onze zwakheden werken, komen wij stap voor stap verder en bereiken uiteindelijk de voleinding.

De voleinding zal er niet van afhankelijk zijn of wij in alle dingen de volmaaktheid hebben bereikt. Dat zal niet het geval zijn. Wij zijn en blijven aangewezen op de genade, ook met het oog op de voleinding. Wanneer wij het onze gedaan hebben, zal de Heer er aan het eind uit genade bij geven wat ons nog ontbreekt. Dan zal men kunnen zeggen: voleindigd in genade.

(Uit een dienst van de Stamapostel)