Woord van de maand

Gaven in overvloed

Juni 2010

Jezus sprak in Zijn afscheidsrede over de reden van Zijn zending. Hij is gekomen, opdat diegenen, die Hem geloven, “het leven te geven in al zijn volheid.” In al zijn volheid klinkt in onze oren een beetje vreemd. Het betekent, dat er overvloed is. En dat herinnert weer aan een goddelijke toezegging door de profeet Jeremia, dat de Heer Zijn volk in de toenmalige tijd “gaven in overvloed” wilde schenken. Die goddelijke gaven zijn in overvloed aanwezig, wanneer men zich steeds weer tot de Heer wendt, waar zich goddelijk leven ontwikkelt en men tot rijpheid en voleinding komt.

In deze tijd versta ik onder goddelijke gaven datgene, wat de Heer heden in Zijn kerk geeft. Ik kan slechts enkele gaven noemen. Dat is bijvoorbeeld de vrede. Daar, waar zich goddelijke leven openbaart en waar men voor de Heer gekozen heeft, is vrede in overvloed. Laten we onze blik eens richten op de wereld. Daar bestaat ook vrede, maar is dat vrede in overvloed? Dat kan ik nou niet zo vinden. Daar zijn de dingen op een zodanige manier georganiseerd, dat er geen oorlog is en dat er min of meer rust heerst, maar vrede in overvloed – daar stel ik mij toch iets anders bij voor, namelijk goddelijke vrede, die het verstand te boven gaat.

Als volgende gave noem ik de blijdschap. Blijdschap in volheid – heeft men die hier op aarde? Eigenlijk niet. Ik denk dat wij al blij zijn wanneer we in ons eigen gezin kunnen zijn, wanneer het een en ander voorhanden is en wij geen gebrek behoeven te lijden, wanneer alles goed gaat. Maar dat zijn vaak slechts korte momenten. Wij weten allemaal, dat blijdschap nooit echt lang duurt. Wanneer wij ons naar de Heer keren, onder het woord van het altaar komen, wanneer het goddelijke leven ons doorstroomt, dan is er blijdschap in volheid, dan is er overvloed. Zo kan er ook zegen in overvloed zijn; wanneer wij ons tot de Heer wenden en Hem vertrouwen, is de basis gelegd voor zegen in overvloed.

Ik wens allen, die verlangens met betrekking tot hun levensweg hebben een overvloed aan zegen. Bij de Heer is altijd zegen in overvloed. Zo kan er ook altijd een overvloed aan genade zijn, zodat alles uit de weg geruimd kan worden wat nog aan fouten , onvolkomenheden en zwakheden bestaat. En wij zullen een overvloed aan heerlijkheid beleven, wanneer wij aan het doel van ons geloof, het wederkomen van Christus en het eeuwige leven bij onze hemelse Vader zijn.

Wij kunnen er ons nauwelijks een voorstelling van maken, welk een overvloed wij dan beleven zullen. Wij willen uit hetgeen gezegd de juiste conclusies trekken en weer voor de Heer kiezen. Moge het goddelijke licht van genade ons op onze geloofsweg begeleiden; moge het goddelijke leven zich in ons ontwikkelen en tot volkomenheid uitrijpen, moge de Heer ons allen die gaven geven, zo kunnen wij onze weg voortzetten tot wij thuis zijn in het vaderhuis.

(Uit een dienst van de Stamapostel)