Woord van de maand

Gods hand

Mei 2010

In Egypte hadden de Israëlieten veel te lijden, ze werden door de farao uitgebuit, verrichtten herendiensten op het veld, fabriceerden stenen en bouwden voorsteden voor het Egyptische volk. De rantsoenen waren ondanks intensieve arbeid eigenlijk niet toereikend.

Toen greep God in. Mozes moest het volk Israël uit Egypte, en buiten het machtsbereik van de farao voeren. Maar de farao was niet van plan zijn goedkeuring te verlenen. Daarop liet God tien plagen over het land komen. Maar elke keer wanneer een plaag overgetrokken was, verstokte het hart van de farao opnieuw en liet hij het volk Israël niet vertrekken. Van de plagen waren er enkele die door de magiërs van de farao veroorzaakt zouden kunnen worden zodat de indruk ontstond dat ze zo bijzonder niet waren. Maar de plagen werden steeds erger. Op een gegeven moment waren de magiërs aan het eind van hun Latijn en zeiden de farao dat ze er niets meer tegen konden doen. In wat er gebeurde, zagen zij de hand Gods. Met andere woorden: nu had God ingegrepen en hier konden mensen niks meer doen. Het vervolg van het verhaal kennen we: na verloop van tijd liet de farao het volk Israël toch gaan.

Nu willen we eens kijken wat dat voor onze tijd kan betekenen. Is de hand van God er tegenwoordig ook? Ik zeg: “Ja, ook vandaag grijpt de Heer nog in.” Wij kunnen dat ook ervaren wanneer we met een gelovig hart toenadering tot God zoeken. De hand van God is ook tegenwoordig nog openbaar. Daarin ligt echter niets magisch, wat de magiërs uit de oudheid vermoedden, maar de machtige wil van God.

Ik zou twee voorbeelden willen noemen: menigeen onder ons is eens uitgenodigd om een dienst van de Nieuw-Apostolische Kerk te bezoeken en is op die manier met het werk Gods in aanraking gekomen. Daarin zie ik ook de hand van God. Later is men verzegeld en werd de Heilige Geest ontvangen. Ook dat is de hand van God. De hand van God is ook in het dagelijkse leven op veelvoudige wijzen  te ervaren, maar je hart moet daar voor openstaan.

De magiërs herkenden de hand Gods toen ze merkten dat hun eigen macht ingeperkt werd. Tegenwoordig herkennen we deze hand wanneer we in de diensten samen komen. Plotseling horen we een woord dat ons bijzonder aanraakt. Dan merken we: nu wil de Heer mij bereiken, Hij bedoelt mij. Dat is de hand van God in Zijn woord. Wanneer we de hand van God op die manier herkennen en daarnaar handelen dan brengt ons dat geloofservaringen. Ook in het gebed kunnen we de hand Gods herkennen. Wanneer we intensief bidden dan merken we: nu is God nabij, Hij hoort mij. Dan betekent de hand Gods Zijn aanwezigheid. Bij een oppervlakkig gebed merk je niets van die hand. Maar wanneer je intensief bidt – dat betekent, wanneer je worstelt om Gods hulp – dan merk je hoe de hand van God je aanraakt. Dan heb je ook gebedsverhoringen. De Heer leidt ons en Hij maakt alles zo dat het voor ons zinvol en tot zegen is.

De hand Gods is overal te vinden, ook vandaag de dag. Stelt u zich eens het moment voor waarop God Zijn werk voleindigt. Dan wordt de hand Gods opnieuw zichtbaar en zal een stem hoorbaar worden: kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]