Woord van de maand

De Heer leeft!

April 2010

Maarten Luther heeft op gevorderde leeftijd menige teleurstelling moeten ervaren en was vaak een beetje bedrukt. Hij was bedroefd over ontwikkelingen die anders verliepen dan hij gedacht had. Zijn vrouw Catherina, die dat heel goed zag, probeerde haar man te helpen en herinnerde zich dat haar Maarten in vroegere jaren vaak het Latijnse woord “vivit!” – vertaald betekent dat: “Hij leeft!” – met krijt op de tafel geschreven had. Luther motiveerde dat als volgt: “Jezus leeft, en wanneer Hij niet zou leven, dan begeerde ik het niet om ook maar één uur te leven. Alleen omdat Hij leeft, willen wij ook leven door Hem, zoals Hij zelf gezegd heeft: Ik leef en gij zult ook leven”.

Zo is Catharina op een bijzonder idee gekomen: zij gaf aan een steenhouwer de opdracht om boven hun huisdeur één enkel woord in te metselen: “vivit!”. Iedereen die het huis betrad en door deze poort was gegaan, werd er dan door dit opschrift aan herinnerd: Hij leeft – de Heer!

Dat zou ik ook boven de deuren van ons hart willen schrijven: Hij leeft! Jezus Christus leeft. Wanneer iemand bedrukt is en wanneer dingen in het leven vaak anders gaan dan men heeft verwacht: Hij leeft, Hij weet overal van en laat ons niet alleen. Welk een troost ligt er in deze eenvoudige woorden: Hij leeft! Dat is Gods tegenwoordigheid, dat is kracht uit de hoge, die ook nu werkzaam is. Gods kracht moge onze harten vervullen en daarmee kunnen wij ook voor anderen een zegen en een hulp zijn.

Een blik in de tijd waarin wij leven toont de invloeden, waarmee wij dagelijks te doen hebben en waardoor wij omgeven zijn. Zij stoppen niet voor de deur van ons hart maar willen in elk hart binnendringen. Daarom is het belangrijk dat wij niet onverschillig komen te staan ten opzichte van wat op Pasen gebeurde. Dat moet een thema blijven: de Heer heeft de overwinning over dood en hel behaald en wanneer Hij wederkomt, zal de overwinningskracht van Gods Zoon zichtbaar worden. Dan zullen wij gelukkig zijn, als wij deel mogen hebben aan die overwinningskracht. De gebeurtenis van Pasen wordt in zijn geheel samengevat en tot een kernpunt gebracht in de woorden van Apostel Paulus aan de Korintiërs: “God heeft de Heer opgewekt, en door Zijn macht zal Hij ook ons opwekken.” Dat is voor ons de precieze omschrijving van onze toekomst. Wij zullen veranderd worden wanneer de Heer wederkomt; ons lichaam zal gelijk zijn aan het verheerlijkte lichaam van de Heer en wij zullen voor eeuwig bij de drie-enige God mogen zijn. Dat is hier in één zin samengevat de blijde boodschap van Pasen: God heeft de Heer opgewekt. En God zal ook ons opwekken door Zijn macht. Wij zullen deel hebben aan de overwinning van Gods Zoon over de dood.

(uit een dienst van de Stamapostel)