Woord van de maand

Standvastigheid

Januari 2010

Mijn lieve broeders en zusters,

Inmiddels leven we alweer in het jaar 2010. De Heer heeft ons over de hoogten en door de diepten van het afgelopen jaar heengeleid. Voor het nieuwe jaar wens ik ons allen rijke zegen, veel vreugde in de gemeente en persoonlijk welzijn toe. Moge de Heer ons ook verder met Zijn bescherming en bijstand door de tijd leiden!

Wij blikken terug op een speciale datum in onze geschiedenis: het is dit jaar 50 jaar geleden dat Stamapostel Bischoff heenging. Daarbij denken we terug aan de gebeurtenissen die met het trefwoord “boodschap van Stamapostel Bischoff” zijn verweven. Ik wil graag het verzoeningsproces voortzetten met degenen die door deze boodschap problemen kregen met hun geloof of in gewetensnood raakten. Dat is een opdracht voor onze Kerk in het nieuwe jaar.

Ook zou ik ieder van ons een eigen taak willen geven: ik roep u dit jaar speciaal op om stand te houden.

Standvastigheid is een belangrijk onderdeel van het geloof. Hierbij denken we aan de woorden van Jezus: “Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered.” De Heer heeft zich met deze woorden tot de Zijnen gericht met het oog op Zijn wederkomst; Hij geeft tevens de kracht om tot het einde stand te houden.

We zullen merken dat er in het nieuwe jaar lasten en moeilijkheden op ons afkomen, ook in de gemeente. Dan is standvastigheid geboden! Het begint al bij de kleine dingen. Laten we standvastig zijn

  • in het gebed, ook wanneer we het gevoel hebben dat we niet gehoord worden
  • door mee te werken, zelfs wanneer anderen in de gemeente zich misschien terugtrekken
  • als vredestichters in onze omgeving, ook wanneer daar onrust en wantrouwen heersen
  • in het streven naar een goede, ongehinderde verhouding met alle broeders en zusters in de gemeente, al lukt ons dat niet zonder slag of stoot
  • in het pogen om alle mensen getuigenis te geven van Gods werk in deze tijd, ook al willen velen daar niets over horen.

Apostel Paulus richtte belangrijke woorden over standvastigheid tot Timoteüs; hij schreef: “Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen”. Hieruit komt de volgende leidraad voort: Wij willen standhouden onszelf beproeven en ons steeds weer aan Gods woord meten.

Wij houden stand terwijl wij erop wachten dat de Heer Zijn werk voltooit!

Met hartelijke groeten,

Uw

Wilhelm Leber