Woord van de maand

Werking van Gods Geest

November 2009

Samuel had de opdracht om Saul tot koning te zalven. Ook heeft hij aan de aanstaande koning bekendgemaakt, wat er in de toekomst te gebeuren staat. En de profeet zei onder andere: “Dan zult u gegrepen worden door de Geest van de Heer en ook in vervoering raken.” Dat vervulde zich toen Saul een stoet profeten trof: hij raakte in vervoering. “Vervoering” lijkt op “extase, verrukking”, maar af en toe betekent het “geestdrift, enthousiasme”, en zo wordt het ook in menige bijbeluitgave vertaald. Verder zei de profeet: “En u zult een ander mens worden.” Dat zijn dus uitwerkingen van de Heilige Geest: geestdrift, totale verandering, een ander mens worden.

Nog steeds staat mij het enthousiasme op de Europese Jeugddag voor ogen. Aan dit enthousiasme hebben vele dingen bijgedragen. Om te beginnen heeft iedereen zich gegeven, vervolgens voelde ieder zich aangenomen, er was niemand, die er buiten stond, en tenslotte wilde iedereen blij worden. Zulk een enthousiasme uit Gods Geest wens ik elke gemeente toe. Tot de werking van de Heilige Geest behoort het scheppen van een totale verandering, zodanig, dat men een ander mens wordt. Aan de ene kant is er het aardse wat ons allen opeist, maar wanneer de Heilige Geest werkt, begint dit veranderingsproces en dan komt het eeuwige steeds meer in het middelpunt te staan en bepaalt dan ons leven. Onder de werking van de Heilige Geest komt men zover, dat men het verlangen heeft om een zegen voor anderen te zijn. Dan wordt het egoïsme steeds minder en de wens om er voor een ander te zijn steeds groter – dat is een veranderingsproces. Menigmaal verlaten wij ons op onze eigen kracht. Dan denken we, dat doen we allemaal zelf wel even; maar door de werking van de Heilige Geest verandert dat: dan treedt dat veranderingsproces in werking en verlaat men zich op God. Wij ergeren ons soms en dat is menselijk. Maar door de werking van de Heilige Geest ontstaat die verandering, zodat uit ergernis de wens ontstaat naar harmonie en verzoening. Soms kunnen wij neerslachtig zijn om allerlei redenen – dan komt de Heilige Geest, die veranderaar, en geeft ons weer nieuwe moed. Dat is allemaal verandering door de werking van de Heilige Geest; deze verandering vindt daar plaats, waar men zijn hart voor de Heilige Geest opent en deze werking ‘van boven’ beleeft.

Als wij het toelaten, dat dit veranderingsproces zich – zoals beschreven – aan ons voltrekt, dan kunnen wij een ander mens worden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een mens vol van vrede worden. Abraham was een man van geloof, maar ook een man van vrede. Want toen er een strijd ontbrandde tussen zijn herders en de herders van Lot, was hij bereid om naar een oplossing te zoeken, zodat de vrede terugkeerde, zelfs door het prijsgeven van eigen voordeel. Het is mooi wanneer men dat ook van ons kan zeggen: deze man bezit vrede, deze zuster, die vrouw, straalt vrede uit.

Weer een ander mens is een mens van hopen en stil wachten. In de tempel was Simeon zo’n mens van hoop en geduld. Hij wachtte op de beloofde Messias. Dit was een man van hoop, gevormd door de wens, dat hij de Heer zou zien. Daar is God niet aan voorbijgegaan, maar heeft hem die ervaring geschonken.

Wij willen ook een ander mens worden: een mens vol van geloof, een mens vervuld van vrede, een mens met een sterke hoop. Daartoe moeten we de Heilige Geest steeds meer ruimte geven, zodat die verandering zichtbaar wordt en dit veranderingsproces ons tot andere mensen maakt en wij zo tot voleinding uitgroeien.

(Uit een dienst van de Stamapostel)