Woord van de maand

God houdt Zijn woord

September 2009

Jakob was een gezegend mens. Maar ook hij had met problemen te maken: vanwege onenigheid met zijn broer moest hij zijn land verlaten. Op zijn reis naar het onbekende verscheen de Heer aan hem in een droom. Jakob zag een ladder die tot de hemel reikte en engelen omhoog gaan en afdalen. Bij hem stond de Heer die tegen Jakob zei: “Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat…” Deze goddelijke belofte geldt ook voor onze tijd. God zegt vandaag de dag: “Ik sta je terzijde en zorg voor je waar je ook bent.” De Heer is altijd met diegenen, die hem vrezen. Laten we God blijven vrezen, naar Hem opzien en Hem aanbidden. Dan zal God met ons zijn en ons behoeden. Maar daarvoor moeten we iets doen, namelijk trouw blijven!

De Heer sprak verder tegen Jakob: “Ik zal je naar dit land terugbrengen”. Ook dat kan naar onze situatie vertaald worden: de Heer wil ons in het land der heerlijkheid leiden, Hij heeft voor ons een plaats in de hemel voorbereid. Jezus heeft tegen Zijn jongeren gezegd dat Hij heen zou gaan en een plaats voor ons gereed zou maken. Wanneer wij godvrezend en trouw blijven zal de Heer ons in de heerlijkheid leiden en zullen wij daar allen verenigd worden. Maar wanneer we onze eigen wegen gaan en niet trouw blijven, zal God dat niet doen want Hij dwingt niemand, Hij biedt slechts aan. De droom van Jakob eindigt met de woorden: “Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd”, met andere woorden: God verzekert dat hij Zijn beloftes na zal komen. Ik zal enkele van de wonderbare goddelijke beloftes opsommen:

“Vraag en er zal je gegeven worden!” Jezus heeft dat gezegd, het is een goddelijke belofte. Wanneer wij de Heer vanuit ons geloof iets vragen, zal Hij het ons geven! Een andere belofte van de Heer luidt: “Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden”. Maar wij moeten ook het onze doen. De beloftes gelden niet zomaar voor iedereen, aan bepaalde voorwaarden moet voldaan worden. Wanneer je eerst het rijk van God zoekt en niet aardse zaken, wanneer het rijk Gods op de eerste plaats in ons leven staat, dat zal God ons zegenen.

Ik denk aan een andere belofte van Jezus: “Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel.” Laten wij toch voor ons geloof uitkomen: dat we kinderen Gods zijn, dat we nieuw-apostolisch zijn en met de Heilige Geest zijn verzegeld! Dan kunnen we er zeker van zijn dat Jezus ons zal erkennen bij Zijn Vader in de hemel. Dat betekent dat Hij ons zal aannemen als Hij terugkomt.

Jezus heeft ook gezegd: “Wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.” Wanneer wij in het werk Gods dienen, dan wel in het koor, in de gemeente of aan het altaar, dan zal de Heer ons bijzonder zegenen: God zal ons eren!

Laat ik het nog een keer onderstrepen: God staat voor Zijn beloftes. Laten wij het onze doen.

(Uit een dienst van de Stamapostel)