Woord van de maand

Goddelijke bron van redding

Augustus 2009

“Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding” – de profeet Jesaja blikte met dit woord uit het Oude Testament (Jesaja 12:3) naar de tijd van de Heer Jezus. De Heer Jezus was destijds nog niet geboren, maar de profeet had een voorgevoel van wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat beschreef hij met de woorden, dat er een heerlijke bron van redding zou zijn. De belangrijkste bron van redding is Jezus. En allen, die daaruit water hebben geput, kwamen in het genot ervan. Zij waren gezegend en merkten werkelijk de liefde van de Heer Jezus.

Ook nu zijn er bronnen van redding en heil, die evenwel alle met Jezus Christus verbonden zijn. Zo doen we heerlijke ontdekkingen in alle gemeenten. Allereerst is het woord van God, dat in de gemeenten gepredikt wordt, een fantastische bron van redding. Uit deze bron putten wij het water, waarin wij ons hart openen. Wij moeten het woord van het altaar niet alleen met ons verstand opnemen, maar in de ziel laten binnendringen. Bij het goddelijk woord gaat het om bijzonder water, want het stilt de dorst van de ziel.

Een andere bron van redding en heil van de tegenwoordige tijd is de genade, die ons aangeboden wordt. Uit deze bron putten wij water. Wij kijken er niet alleen naar – dat zou geen nut hebben. Stellen wij ons eens iemand voor die naar een bron kijkt en zegt: “Wat een mooie bron!” Het is fijn om ernaar te kijken, maar het stilt de dorst niet. We moeten er water uit putten. Wanneer de genade aangeboden wordt, moeten we het reddende water uit deze bron drinken. Dat betekent, dat wij ook werkelijk bereid moeten zijn te verzoenen en de Heer moeten vragen om vergeving: ‘Alstublieft, vergeef ons’. Dat is vergelijkbaar met het putten van water uit de genadebron.

Een volgende bron van redding is het gebed. Een bijzondere mogelijkheid om macht en kracht van onze hemelse Vader te ontvangen. Maar we moeten er het water zelf uit scheppen. Dat betekent, dat wij niet alleen maar gewoontegetrouw bidden, maar vanuit de diepte van ons hart. Daar moeten wij ons met ons hele hart voor inzetten en ernstig bidden. Dan putten wij water uit deze bron en worden ons bewust van Gods nabijheid. Dan erkennen wij zijn hulp. Hij helpt, Hij is het heil, de redding. Laten wij uit deze bron water putten. Ik geef u de raad om elke dag te bidden en wel innig. Wij zijn gewend om ’s morgens en ’s avonds met het gezin te bidden, voor zover dat mogelijk is. Wij kunnen altijd tussendoor bidden en behoeven dan niet eens onze handen te vouwen, dan sturen wij in plaats daarvan een schietgebedje naar boven. Dat is ook een gebed, vooropgesteld, dat wij er met ons hele hart achter staan. Dan putten we uit de bron en kunnen grote godswonderen ervaren.

Het offer is ook nog een bron. Wanneer wij trouw zijn aan de Heer in ons offer en het onze doen, dan brengen wij Hem niet alleen natuurlijke gaven, maar offeren Hem onze tijd, ons hele hart. Dan werkt ook dat als een bron waar we water uit kunnen putten, want de Heer wil ons zegenen.

Ook een prachtige bron is het gemeenschappelijke leven in de afzonderlijke gemeenten. Dat is niet een gewone vergadering; deze gemeenschap maakt ons sterk omdat we uit deze bron water putten. Wanneer wij ons in deze gemeenschap thuis voelen en onze plaats in de gemeente innemen, dan is dat ook een schitterende bron.    

(Uit een dienst van de Stamapostel)