Woord van de maand

Bidden betekent: vragen wat God wil

Mei 2009

Destijds raadde Apostel Paulus de christenen aan: “Bid onophoudelijk!” Hij zal best hebben begrepen dat we niet de hele dag  in gebed verzonken kunnen zijn; desondanks kunnen we altijd verbinding met de Heer zoeken. Er zou geen enkele morgen zonder gebed mogen beginnen. Bij het opstaan zouden we dadelijk moeten knielen om -  zo mogelijk  met het gezin - te bidden. En ’s avonds doen we het net zo: voordat we in bed stappen, knielen we om te bidden. Dat is iets dat we elke dag met regelmaat kunnen doen. We bidden gewoonlijk ook voor het eten. Wij danken God voor alles wat Hij heeft gedaan en vragen om Zijn zegen over de maaltijd. Dat versta ik onder regelmatig bidden. Onophoudelijk bidden kan tevens betekenen dat we een bepaalde gedachte steeds opnieuw omhoog sturen. Onophoudelijk bidden betekent bovendien: altijd vragen wat God wil.

Wanneer een jonge broeder verliefd wordt, een meisje of vriendin heeft en zich afvraagt of zij wel zijn partner voor het leven is, zal hij toch eerst aan God vragen wat Hij ervan vindt. En omgekeerd is het net zo: een meisje kan, wanneer zij een man heeft leren kennen, aan God vragen of het de ware is. Wanneer wij dat in geloof doen, zullen we ervaren dat God antwoord geeft. Hij laat ons geloofservaringen beleven die ons duidelijk maken: “Die is het” of “Dat is niet de ware”.

De Apostel geeft nog meer goede raad: “Dank God onder alle omstandigheden”. Wie onophoudelijk bidt en geloofservaringen opdoet, kan ook dankbaar zijn. Wij zijn dankbaar wanneer we letten op datgene wat God allemaal doet en wanneer we zien hoe Hij de weg voor ons baant. Ooit zaten Apostel Paulus en zijn  metgezel Silas in de gevangenis. Toen het middernacht was, hebben zij God geloofd en gedankt. Zij zagen in dat ze tóch in Gods hand waren. Niemand kon hun leed berokkenen zonder dat God het toeliet. Daarom waren zij zelfs in deze situatie welgemoed en dankbaar. Plotseling begon de aarde te beven; hun boeien sprongen los, de gevangenen waren vrij en de deuren gingen open.

Wanneer wij de Heer loven en Hem dankbaar zijn, kunnen we wonderen beleven.

(uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]