Woord van de maand

Dankbaarheid tonen

April 2009

De geschiedenis van het werk Gods begon in het klein; daaruit ontstond de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Dat was echter niet alleen te danken aan de inspanning van enkele kinderen Gods, maar aan de goedheid en genade van de Heer. Het evangelie van Lucas vermeldt hoe uit enkele leerlingen een gestaag groeiende gemeente ontstond – altijd door de werking van de Heilige Geest! Heer Jezus zei tegen Zijn leerlingen: “Jullie hebben niet Mij gekozen, maar Ik heb jullie gekozen.” Dat betekent toch: van Hem gaat alles uit! Dat was niet alleen toen zo, maar is ook vandaag nog het geval. Zonder Zijn zegen, zonder Zijn hulp zou niets mogelijk zijn; maar met Zijn zegen, met Zijn hulp is alles mogelijk.

Het feest van de confirmatie is bijvoorbeeld een bijzondere dag vol zegen: de jonge broeders en zusters leggen hun confirmatiegelofte af en de Heer legt Zijn zegen op de confirmanten.

Nu stel ik eens de vraag: hoe kunnen wij daarvoor dankbaar zijn? Als we zeggen: ”Heer, ik ben U dankbaar”, dan is dat mooi, maar echte dankbaarheid is dat eigenlijk nog niet.  Laten we eens eraan denken hoe men kinderen opvoedt.  Als die zeggen dat ze hun ouders dankbaar zijn, dan zullen de ouders zich daarover verheugen; maar de ouders zullen zeggen: “Laat die dankbaarheid maar eens zien!” Men moet ook iets doen, men moet door zijn gedrag laten zien dat men dankbaar is. Dat willen we ook tegenover de lieve God doen: we willen door ons gedrag laten zien dat we dankbaar zijn. Dat kunnen we laten zien door onze offerbereidheid. Wie de Heer werkelijk dankbaar is, die offert.  Daarbij denk ik niet alleen aan de tienden, die wij graag geven, maar ook aan offers in tijd.

Wie dankbaar is, zet zijn talenten in voor het werk Gods, die wil meehelpen en niet aan de zijkant staan. Die wil eraan bijdragen dat het goed gaat in de gemeente en dat allen zich daar thuis voelen. 

Wie dankbaar is, die laat dat zien. Die praat erover wat de Heer voor goeds aan hem gedaan heeft: dat Hij ons omstelde en leidde en dat wij vele wonderen van Zijn genade beleefd hebben.

Over het algemeen hebben mensen een andere opvatting: men spreekt met elkaar over de slechte dingen, over dat wat deze of gene fout heeft gedaan, of men klaagt over de omstandigheden. Dat is niet zinvol, want omstandigheden veranderen daardoor niet. Hoe mooi is het echter als men over zijn dankbaarheid praat!

Laat ons daarom de Heer dan ook dankbaar zijn met ons hele hart en deze dankbaarheid ook tonen.

(uit een dienst van de Stamapostel)