Woord van de maand

Het is de Heer!

Februari 2009

In de Heilige Schrift wordt over vele gebeurtenissen na Jezus’ opstanding bericht. Apostel Paulus bijvoorbeeld, vat in de brief aan de Korintiërs de verschijningen in het oudste bericht samen; hij zegt, dat Jezus “op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat, … en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, … Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle Apostelen. Pas op het laatst is Hij ook aan mij verschenen.” Ook de evangeliën geven er getuigenis van, dat de Heer op verschillende plaatsen gezien is. Er wordt over heel verschillende gebeurtenissen verteld. Dat duidt erop, dat de evangelisten lang niet alles konden omvatten en een selectie moesten maken. Het is mijn diepe overtuiging, dat lang niet alles verteld is van wat er toen is gebeurd. Maar alleen al het weinige, wat wel te lezen is, heeft ons veel te zeggen.

De Heer verscheen eens aan de Zijnen op het meer van Tiberias. De leerlingen hadden met elkaar besloten om voor het natuurlijke te zorgen. Petrus, Thomas, Nathanaël, Johannes en Jakobus Zebedeüs en nog anderen voeren met de boten het meer op. De hele nacht hebben zij geprobeerd om wat te vangen. Zonder resultaat. Toen het morgen werd, kwam de Heer en stond heel onopvallend op de kant. De leerlingen herkende Hem eerst niet. Hij zei tot hen: “Hebben jullie soms iets te eten?” … “Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel.” En zo gebeurde het ook. Op Zijn woord hebben zij de netten uitgeworpen, ofschoon ze al de hele nacht tevergeefs op een vangst gewacht hadden. Zij hebben de netten aan de rechterkant uitgeworpen, dus op een heel bijzondere aanwijzing van de Heer en toen kwam daar de veelheid van vis. En pas toen herkende de lievelingsleerling Hem: “Het is de Heer!”

Wanneer wij ons leven vorm geven, is het aanvankelijk toch zo, dat wij zeggen: “Ik wil dat of dat doen!” Wij nemen beslissingen die betrekking hebben op ons natuurlijke leven. Dat is ook goed, dat moet ook. Maar al snel komen we tot de ontdekking dat onze mogelijkheden begrensd zijn, dus dat resultaten uitblijven. Menigmaal lijkt het alsof men de hele nacht gevist heeft, dus in overdrachtelijke zin: alsof men alles geprobeerd heeft, maar zonder resultaat gebleven is. Wanneer dat zo is, laten we het dan eens anders doen: luister naar het woord van God, hoor, wat de Heer daarover zegt! Dat kunnen heel eenvoudige aanwijzingen zijn, zoals: “Werp het net eens aan de rechterkant uit! Ga toch eens met een liefdevol woord naar diegenen, die aan de kant staan!”

De vissers hadden destijds ook kunnen denken: “Dat weten wij toch zelf wel. Daar hebben wij veel betere ideeën over, wij zijn tenslotte de vakmensen.” Nee, zij hebben gewoon dat gedaan, wat de Heer hen aangeraden heeft, en het resultaat ervan was overweldigend; zij erkenden toen ook, dat het de Heer was.

Wanneer men datgene doet, wat de Heer zegt, dan is een goed gevolg daar het resultaat van. Maar daarvoor moet men de stem van God horen, niet slechts denken: “Ik wil dit of dat gaan doen…” In plaats daarvan willen wij ons door de Heer laten leiden. En als ons dan eens iets niet gelukt is, dan doen we het nog eens opnieuw. Wanneer wij altijd weer naar de stem van God luisteren, dan zal de volheid van de zegen ons deel zijn.

(uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]