Woord van de maand

Simeons' vreugde

December 2008

De Heer zou ons graag van vreugde vervullen; dat zegt Hij meermaals door de profeten. Nu zou iemand kunnen vragen: Ja, maar waar komt die vreugde dan vandaan?

De vreugde ontstaat voor ons uit het bewustzijn, dat de Heer spoedig komt. Daar komt bij, dat wij onze lieven zullen weerzien. De Heer zal ons binnenleiden in die vreugde. Wat zal dat een mooi moment zijn! Dan is er geen scheiding meer, ook geen smart. Dan zal de volkomen en goddelijke vreugde ons vervullen. Maar hier op aarde moet die vreugde al werkzaam worden; onze harten moeten erop voorbereid zijn, zodat wij dit moment kunnen beleven.

Er zijn nog meer gronden voor de vreugde. Een van die gronden is, geloofservaringen te kunnen verzamelen. Wanneer wij merken, dat de lieve God ons nabij is, Hij zich openbaart – vaak in kleinigheden, dan is dat mooi. En als men deze vreugde steeds weer beleeft, geeft die nieuwe kracht, ook in moeilijke uren.

Ik denk aan een voorbeeld uit de Heilige Schrift. Daar is sprake van Simeon, die altijd weer in de tempel kwam en op de beloofde Messias wachtte (zie Lukas 2). Dit verlangen moet oneindig sterk zijn geweest in zijn hart. En op een dag was het zo ver: het Kind, met de naam Jezus, werd op de armen van de ouders de tempel binnen gedragen. Simeon kon erkennen dat dit de beloofde Messias was. Hij wendde zich tot God en sprak: “Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, … want met mijn ogen heb ik de Redding gezien.” Wat was er te zien op dit moment? Een Kind – zoals alle andere kinderen. Maar op dit moment moet Simeon door de Heilige Geest gevoeld hebben, dat God aanwezig was.

Wanneer wij ons hart openen en erom bidden: Lieve God, openbaart U zich! Dan toont Hij Zijn aanwezigheid. – Als Simeon dat beleefd heeft, zou dat ook nu mogelijk moeten zijn.

Als wij vreugde en een bijzondere versterking nodig hebben, dan moeten wij bidden: Lieve God, toon mij Uw aanwezigheid, laat mij opnieuw voelen, dat U heel dichtbij bent! De Heer zal aan dit gebed niet voorbij gaan. Ik heb dat in vele ogenblikken van mijn leven ervaren. Dat maakt gelukkig en zeker. Wij verheugen ons in het bewustzijn dat onze Heer spoedig komt, wij verheugen ons op het weerzien. Maar wij verheugen ons ook over die kleine ogenblikken, waarin wij de nabijheid van God kunnen ervaren.

(Uit een dienst van de Stamapostel)