Woord van de maand

Vredestichters

Augustus 2008

Jezus had eens een bijzondere boodschap, waarin Hij zei: „Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden“ (Matt.5:9). In de woordelijke vertaling er: „die vrede stichten“. Met andere woorden: het is een kernmerk van Gods kinderen, dat zij vrede verspreiden, weliswaar geen menselijke vrede, die slechts een “wapenstilstand” inhoudt, maar goddelijke vrede. Wij willen zulke kinderen van God zijn, die de goddelijke vrede verspreiden.

Wij zouden ons moeilijk kinderen van God kunnen voorstellen, die in ruzie en haat leven. Zouden dat wel waarachtige godskinderen zijn? Ik kan het nauwelijks geloven. Het is nodig dat wij allemaal vrede uitstralen. Want dat dient ook anderen tot zegen. Laten wij vrede verspreiden! Daar valt veel onder. In de eerste plaats mag men zich niet laten verleiden tot ruzie en onenigheid. Abraham heeft zo ook gehandeld, hij heeft zich daar niet mee ingelaten. Toen zijn knechten met de knechten van Lot in strijd kwamen, heeft hij tegen Lot gezegd: “Wilt u naar links, dan gaan wij naar rechts; of wilt u naar rechts, dan gaan wij naar links.” Abraham – een geweldige man van vrede. Omwille van de vrede zag hij af van de vruchtbare streken om de Jordaan. Zo moeten wij ook handelen: altijd weer de vrede bovenaan plaatsen en dan ook bereid zijn daar iets voor op te offeren.

Ook denk ik daarbij aan Job. Hij was ook zo’n man van vrede. Zo op het eerste gezicht ziet men dat misschien niet direct. Job werd hard geplaagd, verloor alles, hij kreeg slag op slag. De ene bode had nog maar net een “Jobstijding” gebracht of daar kwam de volgende al aanlopen om een ongeluk te melden. En toch kon Job zeggen: “De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen; de naam van de Heer zij geprezen.” Hij liet zich de vrede niet ontnemen, ook niet onder zorgen en kwalen.

Zo moeten ook wij altijd vrede verspreiden: in het gezin, in de gemeente, bij de buren, overal moet wij vredeskinderen zijn. Maar men kan alleen maar vrede afgeven als men die voordien ontvangen heeft. Daarom legt de dienstleider in elke de dienst Gods vrede op de hele gemeente neer. Wij moeten die vrede, die het verstand te boven gaat, bewaren en verspreiden.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Menukaart

(Maart 2020) Of het nu gaat om een sterrenrestaurant of een bedrijfskantine – het samenstellen van een menukaart... [meer...]