Woord van de maand

Huis op de rots

Mei 2008

De Heer heeft in Zijn bergprediking op twee typen mensen gewezen. De een neemt het woord aan en handelt ernaar – de ander hoort het woord ook, maar handelt er niet naar. De Heer gaf een illustratieve vergelijking tussen twee mannen, die beide een huis gingen bouwen. Maar er bestond een verschil: de verstandige man construeerde zijn huis op een rots – te vergelijken met diegenen, die het woord horen en ernaar handelen. De andere, de dwaze man, bouwde zijn huis op zandgrond – te vergelijken met degenen, die het woord horen, niet in overeenstemming daarmee handelen en hun leven leiden naar eigen goeddunken.

Dit huis is ons leven. Iedereen leidt zijn leven volgens bepaalde waarden en principes, ieder doet het op zijn eigen manier, ieder bouwt zijn eigen huis. Maar daarbij ontstaan verschillen. De een bouwt zijn huis op een rots; hij richt zijn leven dus in volgens goddelijk principes en maatstaven. Wie zijn huis niet op een rots bouwt, dus niet dit goddelijke fundament heeft, bouwt – in overeenstemming met het voorbeeld – op zand. Om die reden kan men de vraag stellen:

wat zijn de basiswaarden in ons leven? Wat is het fundament waar we op bouwen? Wat zijn de waarden die richting aan ons leven geven?

Dat zijn belangrijke vragen, want in het voorbeeld staat: Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken, stond het huis op de rotsen vast, maar het andere, dat op zand gebouwd was, werd verwoest.

Ik vind in dit beeld nog iets heel interessant: aan de buitenkant kan men niet zien of het huis op rotsgrond of op zand gebouwd is. Het verschil komt pas naar voren als de waterstromen komen, als het stormt en regent. Wanneer zich in ons geloofsleven zorgen en lasten voordoen, wanneer er meningsverschillen zijn, dan wordt duidelijk of ons huis op de rots of op zand gebouwd is. Als het huis op zand is gebouwd heeft men in zulke situaties geen troost, het leven is ontwricht en er blijft niets over. Echter, wanneer het huis op een rots gebouwd is, kan men er zeker van zijn dat het door niets verwoest wordt. Als onze Heer Jezus komt, dan kan iemand, die zijn huis op de rotsen gebouwd heeft, de vaste hoop hebben dat hij waardig is voor de dag des Heren. Zij zullen geen verwoesting van hun huis meemaken, het zal eeuwig blijven staan. Zij zullen in eeuwigheid bij God zijn.

Laten we gehoorzaam zijn zoals Abraham en altijd naar de goddelijke zegen streven zoals Jakob. Wij willen de Heer vertrouwen en ons venster open hebben naar Jeruzalem, naar het voorbeeld van Daniël. Onze hemelse Vader moge ons de kracht geven, dat wij ons leven overeenkomstig deze goddelijke principes vorm kunnen geven.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Menukaart

(Maart 2020) Of het nu gaat om een sterrenrestaurant of een bedrijfskantine – het samenstellen van een menukaart... [meer...]