Woord van de maand

Begroetingswoord bij het nieuwe jaar

Januari 2008

Voor het nieuwe jaar wens ik u van harte het allerbeste en Gods rijke zegen toe! Moge ieder van ons op velerlei manieren voelen dat de Heer met ons is.

Ik moedig u aan om met groot vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan.

Onlangs las ik een aardig verhaaltje. Het roodborstje zei tegen de mus: “Eén ding zou ik wel  graag eens  willen weten. Waarom zijn de mensen altijd zo opgefokt en bezorgd?”  De mus zei tegen het roodborstje: “Ach beste vriend, dat zal wel komen omdat zij geen hemelse Vader hebben die voor ze zorgt, zoals voor jou en mij!”

Nu zou men hierop kunnen zeggen: Maar zo simpel is het leven niet – en tegenwoordig al helemaal niet! Ook in onze kringen kennen we veel nood, zorgen en verdriet. We weten vaak niet hoe het verder moet. Dat weet ik maar al te goed; en tóch willen we het vertrouwen in de Heer en Zijn leiding niet verliezen. Nadat veel van Zijn leerlingen de Heer hadden verlaten, bracht Petrus de basis van dit vertrouwen tot uitdrukking. Toen Jezus vroeg: “Willen jullie soms ook weggaan?” deed hij de belijdenis: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven” (Johannes 6: 67 – 68). Hij was zich ervan bewust: er bestaat geen alternatief voor de Heer.

Zo moet onze houding zijn: we schuiven alle bezwaren terzijde en geven ons eenvoudigweg over aan de Heer.

Kortgeleden werd mijn aandacht gevestigd op het woord Hebreeën 3: 6: “Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.”

Zijn huis – dat is Zijn gemeente. Kenmerken van de gemeente van de Heer zijn dus vertrouwen en hoop; hoop op de vervulling van de goddelijke beloften. Daar zijn echt geen alternatieven voor.

Met hartelijke groeten

uw

 

Wilhelm Leber

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]