Woord van de maand

De Heer weet alles!

Augustus 2007

In het Oude Testament wordt menigmaal beschreven, dat de Heer naar de aarde afdaalde om bepaalde omstandigheden van iets dichterbij te bekijken. Er wordt gesproken over Sodom en Gomorra, waar de zonde was binnengedrongen en heerste. De Heer maakte aan Abraham kenbaar, dat Hij naar beneden wilde gaan om te zien hoe het er daar aan toeging. (Genesis 18:21).

Ook bij de torenbouw in Babel is iets dergelijks te lezen: “Toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren.” (Genesis 11:5).

Dat zijn beeldende beschrijvingen van God, die aan begrippen van het Oude Testament beantwoorden; het zijn menselijke pogingen om het handelen van God te beschrijven en duidelijk te maken. Maar er ligt een troostrijke gedachte achter: de Almachtige is er niet op aangewezen dat Hem iets verteld wordt, want Hij is zelf op de hoogte van alles en beoordeelt alles vanuit Zijn goddelijke optiek. Hij weet elke dag, hoe het met iedereen afzonderlijk gesteld is. Of, om het in deze beeldspraak te zeggen: Hij komt zelf naar beneden om precies te bekijken en exact te doorgronden wat er in uw ziel leeft en door welke gedachten, zorgen en noden een godskind wordt gekweld. De Heer weet alles - dat is een ware troost!

Ik ben ervan overtuigd, dat de Heer ons veel beter kent dan wij ons zelf.

De Heer kunnen we niets wijsmaken. Bij mensen zien veel dingen er heel anders uit. Daar verlaat men zich misschien meer op het “horen zeggen”, reageert daarop en moet dan achteraf vaak vaststellen: het is helemaal niet zo geweest als verteld werd; men werd misleid of heeft zich vergist.

Bij de Heer is geen misleiding mogelijk, bij Hem is alles helder. Daar is alleen maar licht. Door dit licht willen we ons in elke dienst laten verlichten en doordringen. Laat het altijd onze ziel mogen raken, blij maken en vrede en vreugde schenken.

(uit een dienst van de Stamapostel)