Woord van de maand

Leven in het licht van de naderende dag

Maart 2007

Wanneer de nacht ten einde loopt, dan breekt de dag aan. En voordat je het weet is het licht. Met dit beeld beschrijft Apostel Paulus in Romeinen het komen van de Heer: „De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.“ (Romeinen 13:12). Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij het doel hebben bereikt, we verrast zullen zijn dat de dag van de Heer zo snel naderbij is gekomen.

„De dag nadert al“ – laten wij deze woorden ter harte nemen en ons leven daarop inrichten. „Leven in het licht van de naderende dag“, dat zou ons motto moeten zijn.

Ik denk aan het volk van Israël op weg naar het beloofde land. Men kan zich voorstellen dat het verlangen bij degenen die op de vervulling van de belofte hoopten en zich daarop instelden, steeds groter werd naargelang ze dichterbij Kanaän kwamen. Ze konden de dag nauwelijks afwachten waarop ze dan konden intrekken. Zij leefden in zeker opzicht „ in het licht van de naderende dag“ – die dag waarop zij het beloofde land konden innemen.

Leefde ook niet Jezus in het licht van de naderende dag? Hoe dichterbij Gethsemane en Golgotha kwam, des te meer Hij zich concentreerde op Zijn „doel“, op Pasen, op de verheerlijking door Zijn Vader. Toen Hij voor de laatste keer voor Zijn gevangenname met de jongeren tezamen was, wist Hij dat het uur was gekomen waarin Zijn hemelse Vader Hem zou verheerlijken in de opstanding. En Hij keek niet naar links en niet naar rechts. Hij ging Zijn weg. Al op Goede Vrijdag leefde Hij in het licht van de naderende dag. Ik ben er zeker van dat Hem de gedachte: „De dag – de opstanding – zal komen“, Hem kracht heeft gegeven om het grote offer te volbrengen.

Ook voor ons geldt om in het licht van de naderende dag – de dag van de wederkomst van de Heer – te leven. Weliswaar weten wij niet wanneer deze dag zal komen, maar wij weten dat hij dichtbij is. Degenen die op de vervulling van de belofte wachten en zich daarop voorbereiden, zien het licht van de komende dag al schijnen. Voelen wij dat het doel steeds dichterbij komt? Laten wij ons leven daarop afstemmen. Laten wij ons concentreren op dat doel. Met andere woorden: laten wij leven in het licht van de naderende dag. Want: „De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.“ Laten we dit eenvoudigweg geloven.  En laten we alles doen wat nodig is om op deze grote en heerlijke dag waardig te zijn.

(Uit een dienst van de Stamapostel)