Woord van de maand

Voedsel voor onze ziel

Februari 2007

We komen in de dienst om met de drie-enige God samen te zijn, genade te ontvangen, voedsel voor onze ziel tot ons te nemen en om Gods woord te horen. Daarvoor is het noodzakelijk, je niet door aardse dingen te laten afleiden. We willen ons concentreren op datgene wat God geeft, ons hart openstellen en toetasten bij wat van boven, van de Heer komt.

Ik heb me voor deze gelegenheid met het woord van de profeet Jeremia beziggehouden: “Uw woord werd mijn spijs, toen ik het ontving.” (Jeremia 15:16). In andere vertalingen staat – iets dichter bij de oorspronkelijke tekst: “Telkens als ik Uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij.” Of ook: “Zo vaak Uw woorden gevonden werden, verslond ik ze.” Als de profeet het woord van God ook maar even hoorde, als het naar hem toekwam – in die tijd werden er immers geen diensten gehouden zoals tegenwoordig – wanneer de gelegenheid zich dus maar voordeed om Gods woord te horen, heeft hij het aangenomen, gegeten, verslonden, zoals hij zelf zegt; hij heeft het als voedsel tot zich genomen en het zich helemaal eigen gemaakt.

Dat is vandaag ook de raad aan ons allemaal.

Als wij het woord van God horen mag het niet zo zijn, alsof we een voordracht of een of ander verhaal zouden horen, maar dan willen we het woord van God eten. Iemand die een spannend boek leest, “verslindt” het, omdat hij er zich helemaal niet van kan losmaken. Hij wordt in een totaal andere wereld gevoerd, die hem gevangen neemt. – Dat zegt men meestal niet van de bijbel … En hoe ervaren wij het, als we het woord van God horen? Dat komt immers uit een totaal andere wereld, want het komt van de troon van God, zoals beloofd is: Wat de heilige Geest zal horen, dat zal Hij zeggen. En het brengt ons in een totaal andere wereld. En daar willen we ons heen laten voeren. We willen ons door deze stemming dermate gevangen laten nemen, dat we helemaal niet meer terug willen.

Het woord van God moet altijd voedsel voor onze ziel zijn – niet alleen maar dan, als de Districtsapostel dient, maar ook als er een Priester op het altaar staat, als er een heel eenvoudige dienst wordt gehouden. Laten we ons steeds in de goddelijke sfeer onderdompelen, zodat Gods woord dat uit de heerlijkheid komt, werkelijk voedsel voor onze ziel wordt; dat onze ziel de kostelijke vrede eruit haalt en blij wordt.

(Uit een dienst van de Stamapostel)