Woord van de maand

Groetwoord bij het nieuwe jaar

Januari 2007

Geliefde broeders en zusters,

Aan het begin van het nieuwe jaar wend ik mij tot u met hartelijke zegenwensen: het beste voor het nieuwe tijdsdeel. Tegelijkertijd dank ik u voor alle genegenheid en trouw. Onze hemelse Vader moge rijkelijk vergelden wat u in liefde voor Zijn werk gedaan hebt.

Nu richten wij onze blik naar de toekomst. Ik zou de raad willen vernieuwen die Apostel Paulus eens aan de Tessalonicenzen gaf: “… doe het goede, zonder op te geven” (in de Duitse Lutherse bijbel staat: “… laat het u niet teveel zijn om goed te doen”). Dit woord doet ons de oren spitsen. Want het gevaar van ongenoegen bestaat! Het woord ‘ongenoegen’ of ‘ontevredenheid’ hoort men menigmaal in het dagelijkse leven. Men spreekt b.v. over politiek ongenoegen. Daarmee duidt men een zekere gelatenheid aan die uit het inzicht voortkomt, dat men als eenling nauwelijks invloed heeft. Men trekt zich terug met de gedachte: “die daarboven zitten, doen toch wat ze willen!”

Er zou ook ongenoegen of ontevredenheid in het geloofsleven op kunnen komen. Dan heeft men de indruk dat de Heer niet ingrijpt. Het ene jaar volgt op het andere – het gaat allemaal weer net zo verder als voorheen.

Ontevredenheid zou op kunnen komen in het brengen van getuigenis, wanneer elk resultaat uitblijft. Zelfs met betrekking tot het gebedsleven zou ongenoegen kunnen ontstaan, wanneer onze innige verzoeken niet vervuld worden.

Ik roep u toe:

Laat geen ongenoegen en ontevredenheid opkomen!

Hoe kunnen we ons beschermen tegen ongenoegen? Dan geef ik u de raad om ons geloofsleven steeds weer nieuwe impulsen te geven!

Ik doe mijn best om ook in het nieuwe jaar onvermoeid en zelfs met vreugde vooraan te gaan en groet u in hartelijke liefde, uw

Wilhelm Leber