Woord van de maand

Duivelse strategie

September 2006

Satan, de tegenstrever van het allereerste begin, bedient zich van een duivelse strategie. Dat toonde hij al in de hof van Eden. Daar kwam die gedachte openbaar door middel van de slang, die de duivel belichaamde: ‘Zou God wel gezegd hebben? Zou het wel zo zijn, zoals Hij het jullie zei?’ Op die manier wilde hij de innerlijke mens verzwakken. Zo werd het gebod, dat God helder en duidelijk geformuleerd had, in twijfel getrokken en zijn betekenis ondermijnd.

Toen de Heer Jezus in de woestijn verzocht werd, deed de duivel het op eenzelfde manier: hij deed meerdere voorstellen, die er op het eerste gezicht niet rampzalig uitzagen. En toch was het zijn voornemen om de innerlijke mens te verzwakken. Satan zei: “Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.” Daarmee wilde hij het gevoel van Jezus’ identiteit als Messias ondergraven. De Heer had na het lange vasten beslist honger; maar Hij heeft het spel niet meegespeeld, maar zich van dit onredelijke verlangen, Zijn macht te misbruiken voor de verzoeker, gedistantieerd. Wanneer satan de Heer op een ander moment alle koninkrijken van de wereld toonde, wilde hij Jezus Christus met die indrukwekkende pracht overrompelen, zodat Hij hem zou aanbidden. Maar de Zoon van God viel er niet voor. Ook daar speelde de Heer het spel niet mee (Matteüs 4).

In de tegenwoordige tijd bestaan er vele invloeden die de innerlijke mens zouden kunnen verzwakken. Het veelvoud aan religieuze meningen en inzichten is een regelrechte markt geworden, waarop ieder datgene te koop aanbiedt wat hem juist lijkt. Men heeft geen duidelijke overtuiging, geen scherpe scheidslijn meer tussen het goddelijke en het menselijke. In deze tijd wordt sterk benadrukt dat al het aardse ons intensief bezwaart. Er zijn in het leven van alle dag velerlei moeilijkheden en problemen, op de arbeidsmarkt merkt men dat bij voorbeeld. Er is een overvloed aan berichten en gebeurtenissen, die ons dagelijks bereiken, waarmee we overgoten worden. Dat zijn allemaal omstandigheden die ons zouden kunnen verzwakken in ons innerlijke leven. De Heer echter zou willen, dat wij sterk worden “uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest”, zoals Apostel Paulus dat schrijft (Efeziërs 3:16). Daarom moeten we niet ingaan op de spelletjes van de satan. Integendeel, ons motto moet zijn sterk te worden in de ziel, door Gods Geest.

Wanneer iemand vrede heeft en vreugde kan uitstralen, dan zou ik dat een kenmerk van innerlijke kracht willen noemen, zeker wanneer de omgeving onrustig en niet vreedzaam is. Dat onderscheidde ook de Heer Jezus: toen allen onrustig waren omdat Hij aangeklaagd werd, toen men verantwoording van Hem eiste, bleef Hij stil en zei niets. Dat is kracht van de innerlijke mens.

Een ander kenmerk van kracht is het, wanneer men blij is. Ook dan, wanneer er problemen zijn, nood en zorg drukken, wij in een benarde toestand terecht gekomen zijn, dan moet de vreugde daar niet door verzwakken. Wanneer men er zich over kan verblijden als eerstgeborene opgeschreven te zijn in de hemel en men zich er van harte over kan verheugen in Gods hand geborgen te zijn, dan is dat een vreugde waaraan men onder alle lasten kan vasthouden.

Wij zouden onszelf eens moeten onderzoeken of wij innerlijk zwak of sterk zijn.

(Uit een dienst van de Stamapostel)