Woord van de maand

De muren van Jericho

Augustus 2006

In de tijd van Mozes en Jozua was Jericho een versterkte stad, een regelrechte vesting. Toen kwamen de Israëlieten uit de woestijn, een volk, gedeeltelijk nomaden, zonder ook maar enige kennis van oorlogstactiek en -ervaring en wilde, ja moest de stad innemen. Radeloos stonden ze voor die vesting. Toen greep de Heer in en zei wat ze moesten doen. Hij gaf aanwijzingen waarover militaire experts hun hoofd zouden schudden. De soldaten van de Israëlieten en zeven priesters moesten dagelijks met ramshoorns (bazuinen) en de ark van het verbond één keer zwijgend om de stad heen lopen, zes dagen lang. Op de zevende dag moesten ze echter zeven keer om de stad heen trekken, eerst weer zwijgend, maar daarna moesten de priesters op de ramshoorns blazen en het hele volk moest dan inzetten met oorlogskreten. Precies zo hebben zij het gedaan en daarvan was toen het resultaat dat de muren van Jericho op een wonderlijke manier instortten en de Israëlieten de stad konden innemen (Jozua 6:1-21).

Nu ga ik naar de tijd van heden. Zijn er in ons leven op geestelijk terrein ook “vestingen” die onneembaar lijken? Iets wat ons benauwt en bedrukt, waar we niet mee overweg kunnen? Iets wat ons verhindert om vrij en blij onze weg te gaan? Dat kunnen heel verschillende dingen zijn – misschien een ruzie in de familie, waarbij je niet weet hoe het nu verder moet gaan, misschien een meningsverschil op het werk, dat iemand bezwaart en waarvoor je maar geen oplossing vindt. Wat het ook zijn mag – laten wij het anders doen: probeer uit de gebeurtenissen rond de val van Jericho voor vandaag lering te trekken. Sla acht op Gods woord en laten we ons laten leiden door de Heer! Laten we ons niet laten leiden door menselijke overwegingen, want dan komen we al gauw tot de ontdekking dat we niet verder komen. Ga met Gods hulp aan het werk. Daar is op de eerste plaats voor nodig dat we vertrouwen hebben in Gods leiding. Daarnaast is het belangrijk om geduld te oefenen. De Israëlieten moesten destijds zes dagen om de muren van de stad heen trekken en daarna nog een, zeven dagen totaal.

Nu zouden we kunnen zeggen: zeven dagen, dat is nog een tijdperk dat te overzien is. Maar menig maal duurt het echter heel lang eer er beweging in komt, alhoewel de goddelijke wil daarachter staat. Leg dus maar al uw zorgen en noden in de hand van de Heer. Laat u door Hem leiden, om in te zien wat er gebeuren moet om de genoemde zaken in het reine te brengen en ermee te kunnen afrekenen.

Ook al hebben we de indruk dat het er niets toe doet, wanneer we menigmaal denken dat alles voor niets is – wacht maar op het goddelijke antwoord. De Heer helpt en geeft op een passend moment datgene, wat wij nodig hebben, opdat wij er de overwinning over kunnen behalen.

Onlangs heb ik een woord gelezen, dat ik heel gemakkelijk te onthouden vond: “Grote overwinningen worden met moed bevochten; grotere overwinningen worden met liefde verkregen, maar de grootste overwinningen worden met geduld behaald.” We moeten dus geduldiger worden en alles bewust in de hand des Heren leggen.

(Uit een dienst van de Stamapostel)