Vorige uitgaven

Herinneren – opwekken – levend houden

(Mei 2011) Wanneer we de brieven van de Apostelen in het Nieuwe Testament lezen, komen we tot de verbazingwekkende ontdekking, dat in de tijd van de eerste Apostelen al gesproken werd over het bewaren, levend houden en herinneren van belangrijke geloofswaarden... [meer...]

De Heer is werkelijk opgestaan!

(April 2011) Pasen is het feest van de opstanding. Nadat met de kruisdood en het ten grave leggen van Jezus ogenschijnlijk alles voorbij was, bracht paasmorgen de grote omwenteling. De boodschap “De Heer is werkelijk opgestaan!”, verspreidde zich razendsnel... [meer...]

Duidelijke beslissingen nemen

(Maart 2011) Jezus sprak er eens over, dat een rijk, dat het met zichzelf oneens is, niet zou kunnen bestaan. Daar zijn in de geschiedenis talrijke voorbeelden van. Hoeveel rijken en landen zijn al uiteengevallen omdat er verdeeldheid bestond vanwege het feit,... [meer...]

Overwinnen

(Februari 2011) Overwinnen is een onderwerp uit het boek Openbaring. In de zendbrief aan de zeven gemeenten worden aan degenen die overwinnen, geweldige beloften gedaan. De bekroning van al die beloften is de toezegging: „Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik... [meer...]

Het goede doen

(Januari 2011) Het jaar 2011 ligt voor ons. Ook in het nieuwe jaar stellen we ons vertrouwen op God en streven we er naar waardig te worden voor de wederkomst van Zijn Zoon. Het nieuwe jaar zou ik een motto mee willen geven, te weten: Laat ons het goede doen! Ik... [meer...]

Open een deurtje van je hart!

(December 2010) Gedurende de tijd van advent en kerst hoor ik mensen tijdens gesprekken vaak zeggen: „Ik kan totaal nog niet geloven dat het al gauw weer kerst is. Er is nog helemaal geen kerststemming.“ Dat heeft ermee te maken, dat men nog elke dag zijn werk te... [meer...]

De weg van deemoed en gehoorzaamheid

(November 2010) In het evangelie van Matteüs wordt beschreven, hoe de Heer Jezus Zijn eerste leerlingen opriep om Hem na te volgen. De broers Jakobus en Johannes waren aan 't werk. Ze zaten in een boot, waar ze met hun vader de netten repareerden. Toen kwam Jezus... [meer...]

Een cultuur van dankbaarheid

(Oktober 2010) „Ik zal de Heer ... loven“ – zo beginnen de voorgelezen psalmverzen. De Heer bedanken staat ook in deze tijd van het jaar centraal in de feestelijkheden in onze diensten, omdat het binnenkort Dankdag voor de Oogst is. In ons bijbelwoord dankt de... [meer...]

Het Verbond van God en Zijn wet

(September 2010) Al in het Oude Testament heeft de Heer door de Profeet Jeremia laten voorspellen, dat Hij een Verbond wilde sluiten. Hij heeft dat Verbond ook nader omschreven: „Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.“ En Hij voegde... [meer...]

Geloofsbelijdenis en catechismus

(Augustus 2010) In bijna alle religieuze gemeenschappen is er een geloofsbelijdenis. Dat heeft verschillende functies. Enerzijds is het een uitdrukking van de gemeenschap, die er door dat geloof is: zo’n belijdenis vat wezenlijke punten van de geloofsleer samen,... [meer...]

Voleinding

(Juli 2010) Voleinding. Dit woord klinkt een beetje beangstigend. Men voelt vast wel, dat er aan dit woord hoge voorwaarden verbonden zijn: men moet volkomen worden, waardig worden, overwinnen en gereed zijn voor het moment waarop Christus wederkomt. Vervolgens... [meer...]

Gaven in overvloed

(Juni 2010) Jezus sprak in Zijn afscheidsrede over de reden van Zijn zending. Hij is gekomen, opdat diegenen, die Hem geloven, “het leven te geven in al zijn volheid.” In al zijn volheid klinkt in onze oren een beetje vreemd. Het betekent, dat er overvloed is.... [meer...]