Vorige uitgaven

De vleugels van God: vrede en genade

(Juni 2012) In samenhang met de inwijding van een kerk, ben ik een woord tegengekomen uit de Psalmen, waarvan in het spraakgebruik de uitdrukkingskracht en de diepe inhoud me zeer ontroerd hebben. Het begint met de woorden: “Hoe kostbaar is uw liefde, God! In... [meer...]

Verlaat de wereld!

(Mei 2012) Hemelvaart – een feest dat de harten aanraakt. De Heer beëindigde zijn aardse loop en werd ten hemel opgenomen vanuit de kring van Zijn Apostelen. Plotseling, zegt de Schrift, werd Hij voor hun ogen ten hemel opgenomen. Daar kwam ook meteen de... [meer...]

“Houd Jezus Christus in gedachten”

(April 2012) In de tweede brief aan Timoteüs krijgt deze de raad: “Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd.” (2 Tim. 2: 8). Dat betekent niet enkel: “Denk daar eens aan!”, maar het is de... [meer...]

Christus in u

(Maart 2012) In de brief aan de Kolossenzen staat een woord, dat kort en duidelijk beschrijft, hoe ons geloofsleven zijn moet, wat  ons doel is en hoe beiden bij elkaar horen: “Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.” De brief aan de... [meer...]

De weg van de navolging

(Februari 2012) Jezus sprak eens over twee wegen en twee poorten. De ene poort is ruim en er loopt een brede weg door die poort. De andere weg is smal en moeilijk en leidt door een nauwe poort. Deze smalle weg nu leidt naar het leven, de brede weg, zo wordt... [meer...]

Dien de Heer

(Januari 2012) Wanneer ik aan het komende nieuwe jaar denk houdt mij de gelijkenis bezig van de Heer met de toevertrouwde ponden.  Er staat geschreven dat een koning naar een ver land trok, maar eerst elk van zijn dienaren honderd drachmes gaf met het... [meer...]

Stil in God

(December 2011) Het jaar 2011, dat nu spoedig ten einde loopt, was een onrustig jaar. Er kwam steeds meer negatief nieuws. Aan de ene kant waren er natuurrampen, onder andere aardbevingen met deels zwaarwegende gevolgen, en aan de andere kant waren er ook... [meer...]

God bepaalt de oogsttijd

(November 2011) Apostel Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: „Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is (Galaten 6:9).” Daarbij liep het in deze gemeente in Galatië,... [meer...]

Vervuld van het Goddelijke

(Oktober 2011) De brief aan de Efeziërs bevat de wens, dat de Efeziërs vervuld zullen zijn “van heel de Goddelijke volheid”. Er is zoveel dat de mens kan vervullen: sportactiviteiten, politiek, carrière, maar ook zorgen en lasten. Maar onze blik is niet gericht op... [meer...]

Oefen u in vroomheid

(September 2011) In tegenstelling tot vandaag de dag was sport in de Bijbel geen thema. Sport werd in de tijd van Jezus alleen bedreven met als doel gehard te worden voor de oorlog of voor een vertoning  van verafgoding van heidense goden. Maar Apostel Paulus... [meer...]

Christus centraal stellen!

(Augustus 2011) Apostel Paulus schreef eens aan de Korintiërs: „En dat Hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.“ De Apostel maakt hier een... [meer...]

De liefde ondergaat men!

(Juli 2011) Toen Apostel Paulus zijn afscheidstoespraak voor de oudsten van Efeze hield, haalde hij tot slot een woord van de Heer aan: “ Geven maakt gelukkiger dan ontvangen”. Aansluitend staat er, dat Paulus neerknielde en met alle aanwezigen bad; daarna was... [meer...]