Vorige uitgaven

De naamloze bode

(Juni 2015) Naäman, een kapitein, en vermoedelijk de bevelhebber over de strijdkrachten van de koning van Aram, had een huidziekte en leed daaronder. Via zijn Israëlische slavin hoort hij toevallig over de profeet Elisa die hem zou kunnen genezen. Na enkele... [meer...]

Wat moet ik ermee doen?

(Mei 2015) Het is niet altijd gemakkelijk om de meisjes en jongens met de confirmatie een geschenk te geven – ze zijn geen kinderen meer, maar ook nog niet volwassen. Daarbij komt dat de wensen en voorkeuren in korte tijd kunnen veranderen. Waarover de... [meer...]

Opstanding

(April 2015) Wat heeft de Opstanding van Jezus met mijn leven te maken? Een vraag, die menig christen aan het peinzen doet slaan – misschien omdat men Opstanding nog altijd met de dood in verbinding brengt: „Maar ik ben niet dood“, zo zeggen zij, „ik leef nog!... [meer...]

Waar rook is...

(Maart 2015) …daar is ook vuur. Dat is een gangbare uitdrukking en verwijst daarmee naar het eenvoudige feit dat men doorgaans van een bepaalde verschijning de oorzaak kan vinden. Wanneer men in de diepste rimboe onderweg is, dan is rook een onmiskenbaar teken... [meer...]

Verantwoordelijkheid voor de komende generaties

(Februari 2015) Hebben de kerken nog toekomst? Is het christelijk geloof in Europa een aflopende zaak? Veel mensen houden zich bezig met dergelijke vragen. Het antwoord daarop is geheel duidelijk: De kerk van Christus zal tot het laatst bestaan. Dat komt voort uit... [meer...]

Antwoord op alle vragen?

(Januari 2015) In verscheidene christelijke kringen bestaat er de opvatting dat de Bijbel antwoord geeft op alle vragen  en dat men in haar voor elke denkbare levenssituatie een handelingsinstructie kan vinden. Wie zo redeneert, die kan met de Bijbel in de... [meer...]

Ter verantwoording worden geroepen

(December 2014) Wij weten dat aan het bezoeken van de kerkdiensten een bijzondere zegen is verbonden. Wij weten ook dat wij daar de Heer Jezus op een bijzondere wijze kunnen ervaren. Hij biedt ons het woord van God in de preek aan, Hij schenkt ons vergeving van... [meer...]

Dienen betekent: een getuigenis zijn

(November 2014) De Heer trok destijds met Zijn leerlingen door Galilea. Daar onderwees Hij Zijn jongeren, dat Hij moest lijden en sterven. Ook sprak der Heer al over Zijn opstanding. De leerlingen, zo vertelt het evangelie van Marcus, begrepen Hem echter niet. De... [meer...]

Een kleine bijdrage

(Oktober 2014) Oogst is altijd iets moois: er is iets opgekomen, heeft vrucht gedragen en kan nu worden genoten of verwerkt tot een edele drank, een lekker brood, een kostelijk gerecht. Sommige vruchten vereisen veel zorg en geduld, moeten met veel inspanning... [meer...]

God kent uw geschiedenis

(September 2014) U en ik – wij zijn door God geroepen. Wat dat betekent kunnen wij in haar volle omvang nog niet bevatten. Maar wij weten: Degene die God roept, die kent Hij ook. God kent ons. Hij kent u, Hij kent mij. Van binnen en van buiten. Hij kent geheel uw... [meer...]

Met de Heer het evangelie verkondigen

(Augustus 2014) In het evangelie van Johannes heb ik een verbazingwekkend woord gevonden. Apostel Thomas zegt: “Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven” (Johannes 11:16). Het woord is niet echt bemoedigend, het biedt geen verheugende perspectieven en toch... [meer...]

Voorbeeld Jezus Christus

(Juli 2014) Wij willen Jezus Christus als voorbeeld nemen en in Zijn wezen groeien – echter wij weten dat wij ons niet met de Heer kunnen vergelijken. Wat houdt dat concreet in? Ik wil dit met het voorbeeld van het lijden van Jezus Christus verduidelijken. Wij... [meer...]