Vorige uitgaven

Doe het met God!

(April 2016) Verzoening – een woord dat je snel in de mond neemt, maar in het dagelijks leven zo lastig in praktijk te brengen is. Vaak is het een lange weg naar verzoening, die van alle betrokkenen iets vraagt: de dader moet erkennen dat zijn daden verkeerd... [meer...]

Bewaard voor het kwaad

(Maart 2016) De mens is aan veel invloeden blootgesteld, vooral aan die uit zijn directe omgeving. De wereld waarin je wordt geboren, opgroeit en waarin je ervaringen opdoet, kenmerkt je wezen en je persoonlijkheid – zowel in goede als in slechte zin. Ook als je... [meer...]

Het goede doen

(Februari 2016) Een bekende auteur zei eens: Iets goeds bestaat niet, alleen als je het doet. Een mooie uitspraak. Iedereen kan het daarmee eens zijn. De vraag blijft echter: wat is dan het goede? Alleen door iets te doen waarvan ik denk, dat het goed is, wordt het... [meer...]

Antwoord op alle vragen?

(Januari 2016) In veel christelijke kringen heerst de gedachte, dat de Bijbel op alle vragen een antwoord heeft en dat men daaraan voor elke denkbare levenssituatie een precieze gebruiksaanwijzing kan ontlenen. Wie zo redeneert, kan met de Bijbel in de hand zonder... [meer...]

Eén zijn

(November 2015) Als ik van mijn reizen terugkeer neem ik vaak een bijzonder mooie indruk mee: hoe gevarieerd en veelzijdig onze kerk toch is! Maar het is niet altijd eenvoudig om met deze veelzijdigheid om te gaan. We vinden nagenoeg in alle landen van de wereld... [meer...]

Lofprijzing – opdracht aan de gehele gemeente

(Oktober 2015) De taak van de kerk van Christus is om God te aanbidden en te loven. Alle gelovigen die Jezus Christus bijeen geroepen heeft en die deel uitmaken van Zijn kerk hebben de opdracht God te loven en te prijzen. Iedereen in zijn persoonlijke leven,... [meer...]

Zijn werk – of ons werk?

(September 2015) Wanneer men zich met een bepaalde zaak identificeert, dan wordt het ook een persoonlijke zaak. Zo was het ook bij David, die het terugbrengen van de Ark van het Verbond en de bouw van de tempel tot zijn zaak maakte. Het was voor hem heel belangrijk... [meer...]

Verdrukkingen

(Augustus 2015) Hoe is het mogelijk? Een werk gaat haar voleinding tegemoet, een werk die God Zelf in het leven heeft geroepen, dat Hij leidt en waarin Zijn Geest de impulsen en richting geeft. En dan moet men overal moeilijkheden en ontnuchterende ontwikkelingen... [meer...]

Onnodige last

(Juli 2015) Tijdens een verblijf in Afrika had ik een merkwaardige belevenis. Wij reden met een kleine pick-up door een straat en zagen een oude vrouw die een zware last op het hoofd droeg. „Die arme vrouw, wat heeft zij het zwaar te verduren...“ dachten wij en... [meer...]

De naamloze bode

(Juni 2015) Naäman, een kapitein, en vermoedelijk de bevelhebber over de strijdkrachten van de koning van Aram, had een huidziekte en leed daaronder. Via zijn Israëlische slavin hoort hij toevallig over de profeet Elisa die hem zou kunnen genezen. Na enkele... [meer...]

Wat moet ik ermee doen?

(Mei 2015) Het is niet altijd gemakkelijk om de meisjes en jongens met de confirmatie een geschenk te geven – ze zijn geen kinderen meer, maar ook nog niet volwassen. Daarbij komt dat de wensen en voorkeuren in korte tijd kunnen veranderen. Waarover de... [meer...]

Opstanding

(April 2015) Wat heeft de Opstanding van Jezus met mijn leven te maken? Een vraag, die menig christen aan het peinzen doet slaan – misschien omdat men Opstanding nog altijd met de dood in verbinding brengt: „Maar ik ben niet dood“, zo zeggen zij, „ik leef nog!... [meer...]

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]