Vorige uitgaven

Erbij blijven

(Juli 2016) In de brieven van het Nieuwe Testament staan veel aanwijzingen over hoe je met Christus kunt overwinnen. Bijvoorbeeld de slotsom die apostel Paulus trekt: 'Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht... [meer...]

Zegen – genoeg voor elke dag

(Juni 2016) Telkens weer houdt de vraag ons bezig hoe Gods zegen zich openbaart – vooral als we van mening zijn dat we tekort komen: ‘Eigenlijk zou de lieve God mij toch een beetje meer kunnen zegenen, ik doe toch zoveel voor Hem…!’ De een hoopt dat zijn... [meer...]

Ontzag voor God en vertrouwen

(Mei 2016) 2016 staat onder het motto ‘Overwinnen met Christus’. Dat geldt ook, en wellicht zelfs in de eerste plaats, voor ons dagelijks leven. Zo’n motto bevat vele aspecten, ik wil er hier eentje noemen: bij overwinnen met Christus horen ontzag voor God en... [meer...]

Doe het met God!

(April 2016) Verzoening – een woord dat je snel in de mond neemt, maar in het dagelijks leven zo lastig in praktijk te brengen is. Vaak is het een lange weg naar verzoening, die van alle betrokkenen iets vraagt: de dader moet erkennen dat zijn daden verkeerd... [meer...]

Bewaard voor het kwaad

(Maart 2016) De mens is aan veel invloeden blootgesteld, vooral aan die uit zijn directe omgeving. De wereld waarin je wordt geboren, opgroeit en waarin je ervaringen opdoet, kenmerkt je wezen en je persoonlijkheid – zowel in goede als in slechte zin. Ook als je... [meer...]

Het goede doen

(Februari 2016) Een bekende auteur zei eens: Iets goeds bestaat niet, alleen als je het doet. Een mooie uitspraak. Iedereen kan het daarmee eens zijn. De vraag blijft echter: wat is dan het goede? Alleen door iets te doen waarvan ik denk, dat het goed is, wordt het... [meer...]

Antwoord op alle vragen?

(Januari 2016) In veel christelijke kringen heerst de gedachte, dat de Bijbel op alle vragen een antwoord heeft en dat men daaraan voor elke denkbare levenssituatie een precieze gebruiksaanwijzing kan ontlenen. Wie zo redeneert, kan met de Bijbel in de hand zonder... [meer...]

Eén zijn

(November 2015) Als ik van mijn reizen terugkeer neem ik vaak een bijzonder mooie indruk mee: hoe gevarieerd en veelzijdig onze kerk toch is! Maar het is niet altijd eenvoudig om met deze veelzijdigheid om te gaan. We vinden nagenoeg in alle landen van de wereld... [meer...]

Lofprijzing – opdracht aan de gehele gemeente

(Oktober 2015) De taak van de kerk van Christus is om God te aanbidden en te loven. Alle gelovigen die Jezus Christus bijeen geroepen heeft en die deel uitmaken van Zijn kerk hebben de opdracht God te loven en te prijzen. Iedereen in zijn persoonlijke leven,... [meer...]

Zijn werk – of ons werk?

(September 2015) Wanneer men zich met een bepaalde zaak identificeert, dan wordt het ook een persoonlijke zaak. Zo was het ook bij David, die het terugbrengen van de Ark van het Verbond en de bouw van de tempel tot zijn zaak maakte. Het was voor hem heel belangrijk... [meer...]

Verdrukkingen

(Augustus 2015) Hoe is het mogelijk? Een werk gaat haar voleinding tegemoet, een werk die God Zelf in het leven heeft geroepen, dat Hij leidt en waarin Zijn Geest de impulsen en richting geeft. En dan moet men overal moeilijkheden en ontnuchterende ontwikkelingen... [meer...]

Onnodige last

(Juli 2015) Tijdens een verblijf in Afrika had ik een merkwaardige belevenis. Wij reden met een kleine pick-up door een straat en zagen een oude vrouw die een zware last op het hoofd droeg. „Die arme vrouw, wat heeft zij het zwaar te verduren...“ dachten wij en... [meer...]