Vorige uitgaven

God en Zijn schepping herkennen

(April 2017) Het motto van dit jaar ‘Onze God en Vader komt de eer toe!’ bevat drie taken die we in 2017 op ons willen nemen. Het begint met het herkennen van de heerlijkheid en werkzaamheid van God. Eenvoudig is het niet om Gods heerlijkheid in al zijn omvang... [meer...]

Die ken ik toch!

(Maart 2017) Nieuwsgierigheid is een menselijke karaktertrek. We willen graag weten wie diegene is, die we ontmoeten, onze buurman of collega, wiens foto in de krant staat, wiens naam we in het nieuws horen, bij wie we op het kiesformulier een kruisje zetten,... [meer...]

Niets voor mij

(Februari 2017) Wanneer je tegenwoordig met andere mensen, collega’s, vrienden of buren over je geloof spreekt, je betrokkenheid in de kerk en gemeente en over je overtuigingen, dan krijg je wel te horen: ik bewonder jou echt, maar voor mij zou dat niets zijn. Of:... [meer...]

Onze God en Vader komt de eer toe!

(Januari 2017) “Onze God en Vader komt de eer toe” – zo staat het in de brief van apostel Paulus aan de Filippenzen. Het is een oude gedachte, om God, die alles gemaakt en geschapen heeft, de eer te bewijzen, dus zijn macht openlijk te roemen en Zijn onmeetbare... [meer...]

Met anderen delen

(December 2016) Voordat het volk van Israël het beloofde land introk, gaf God hun een aanwijzing hoe het zijn dankbaarheid zou moeten uitdrukken: ze moesten delen. Uit dankbaarheid tegenover Hem moesten ze de armen en de vreemdelingen iets geven. God gaf hun het... [meer...]

Verstoorde relatie

(November 2016) Toen de Israëlieten naar Babylon werden gedeporteerd, hadden ze geen mogelijkheid meer om in de tempel te bidden en hun offers te brengen. De dienst, zoals zij die kenden, was voor hen niet meer mogelijk omdat ze van het heiligdom in Jeruzalem waren... [meer...]

Een versterkende maaltijd

(Oktober 2016) Als je een krachtige maaltijd hebt genuttigd, voel je je gesterkt en kun je weer met nieuwe energie aan de slag. Het duurt weliswaar nog even voordat het lichaam het voedsel heeft verwerkt en in energie heeft omgezet, maar vaak merk je wanneer het... [meer...]

Met het wapentuig Gods

(September 2016) De geschiedenis van Gideon is ons vast en zeker bekend. Gideon trok met een groot leger ten strijde tegen de Midjanieten, vijanden van Israël. Zijn leger bestond uit 32000 soldaten. Maar God sprak tot hem: ‘Het leger dat je bij je hebt is te groot’.... [meer...]

Wat wil God?

(Augustus 2016) In de diensten horen we regelmatig over de wil van God: we moeten ons richten naar de wil van God, we moeten buigen voor de wil van God en in het Onze Vader bidden we: Uw wil geschiede. Maar weten we eigenlijk wat God wil? Zeker, de Heilige... [meer...]

Erbij blijven

(Juli 2016) In de brieven van het Nieuwe Testament staan veel aanwijzingen over hoe je met Christus kunt overwinnen. Bijvoorbeeld de slotsom die apostel Paulus trekt: 'Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht... [meer...]

Zegen – genoeg voor elke dag

(Juni 2016) Telkens weer houdt de vraag ons bezig hoe Gods zegen zich openbaart – vooral als we van mening zijn dat we tekort komen: ‘Eigenlijk zou de lieve God mij toch een beetje meer kunnen zegenen, ik doe toch zoveel voor Hem…!’ De een hoopt dat zijn... [meer...]

Ontzag voor God en vertrouwen

(Mei 2016) 2016 staat onder het motto ‘Overwinnen met Christus’. Dat geldt ook, en wellicht zelfs in de eerste plaats, voor ons dagelijks leven. Zo’n motto bevat vele aspecten, ik wil er hier eentje noemen: bij overwinnen met Christus horen ontzag voor God en... [meer...]

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]