Vorige uitgaven

Genade voor genade

(Juni 1997) De vaststelling van de Apostel Johannes slaat ook vandaag nog op het volk van God: het neemt van de volheid van Jezus genade voor genade! Onder volheid verstaat men een grote voorraad, een zekere overvloed, een bezit dat verder gaat dan de... [meer...]

"...want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, de heilbeloften Davids die gewis zijn."

(Mei 1997) In de loop van de jaren vinden er in het leven van een mens veel belangrijke gebeurtenissen, hoogte- en dieptepunten, markante zaken, gedenkwaardige belevenissen plaats. De vraag rijst dan: Wat is bij dit alles het belangrijkste? Voor mij is het... [meer...]

Triomf van de liefde van God

(April 1997) Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart - deze drie gebeurtenissen zijn niet van elkaar te scheiden. Op het lijden van Goede Vrijdag volgt de vreugde van Pasen en alleen, waar zich het opstandingsleven beweegt, kan men ook Hemelvaart vieren. De kracht om... [meer...]
Artikel 277 tot 279 van 279