Vorige uitgaven

Onze sterkte

(Augustus 1997) "Welgelukzalig zijn de mensen, die God voor hun sterkte houden!". Deze raad uit Psalm 84 nemen helaas niet veel mensen ter harte. Zij vertrouwen op hun eigen krachten. In het aardse leven is het misschien nog mogelijk om op eigen kracht te bouwen,... [meer...]

Wie zijn wij?

(Juli 1997) Toen de Heer Jezus een paar dagen voor zijn offerdood Jeruzalem introk, veroorzaakte dat veel opwinding in de hele stad, zo lezen we in de Heilige Schrift. De mensen op straat juichten hem wel toe, maar vroegen ook: "Wie is deze?" Toch had het volk... [meer...]

Genade voor genade

(Juni 1997) De vaststelling van de Apostel Johannes slaat ook vandaag nog op het volk van God: het neemt van de volheid van Jezus genade voor genade! Onder volheid verstaat men een grote voorraad, een zekere overvloed, een bezit dat verder gaat dan de... [meer...]

"...want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, de heilbeloften Davids die gewis zijn."

(Mei 1997) In de loop van de jaren vinden er in het leven van een mens veel belangrijke gebeurtenissen, hoogte- en dieptepunten, markante zaken, gedenkwaardige belevenissen plaats. De vraag rijst dan: Wat is bij dit alles het belangrijkste? Voor mij is het... [meer...]

Triomf van de liefde van God

(April 1997) Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart - deze drie gebeurtenissen zijn niet van elkaar te scheiden. Op het lijden van Goede Vrijdag volgt de vreugde van Pasen en alleen, waar zich het opstandingsleven beweegt, kan men ook Hemelvaart vieren. De kracht om... [meer...]
Artikel 265 tot 269 van 269

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]