Vorige uitgaven

In de Heer zijn

(Juli 1998) Om in de Heer te kunnen zijn: met andere woorden geest en wezen van Christus aan te nemen, moet men zich aan Gods woord houden. Apostel Johannes noemt dit als absolute voorwaarde en voegt er aan toe: "...in dezulken is waarlijk de liefde Gods... [meer...]

Werken van het geloof

(Juni 1998) De verwijzing van Apostel Jacobus dat het geloof zonder werken net zo dood is als een lichaam zonder geest (vgl. Jacobus 2:26), heeft voor ons geloofsleven een bijzondere betekenis. Want hoe onstaat ons geloof? Het is niet alleen maar een... [meer...]

Zegen uit de hemel

(Mei 1998) De bron van alle zegen is God. Daar is geen twijfel over mogelijk en waarachtig gezegend wordt diegene die als kind van God in zijn geloofsleven geestelijke rijkdom heeft verworven. Dit bezit is niet vergankelijk, maar blijft tot in alle eeuwigheid.... [meer...]

Verkwikking en troost

(April 1998) We zijn allemaal wel eens moe en neerslachtig omdat we zorgen hebben? Hoe troostend kan dan de toezegging van de Heer zijn: "...want Ik zal de vermoeide zielen verkwikken en de bekommerde zielen verzadigen" (Jeremia 31:25). Waar worden wij moe van?... [meer...]

Gezonde zielen

(Maart 1998) Alle mensen willen graag gezond zijn. Velen zouden hun vermogen er voor willen geven! Degene die gezond is, weet vaak niet welke rijkdom hij daarmee bezit. Hoe staat het echter met het verlangen naar de gezondheid en welzijn van de ziel? Zoals men... [meer...]

Eeuwige goederen

(Februari 1998) De Heer kent al onze dagen; dagen van vreugde en geluk zijn bij hem evenzeer bekend als dagen van rouw, lijden, aanvechtingen en zorgen. Wat wij ook moeten meemaken, alles is bij Hem bekend. Wij nemen iedere dag in dankbaarheid en vertrouwen uit... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 1998) "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid." (Hebreën 13:8). Het ligt in de aard van een mens dat hij zich steeds weer met de toekomst bezig houdt. Velen vragen zich af op de drempel van een nieuw tijdvak, wat zal het brengen.... [meer...]

Kerstvreugde

(December 1997) "Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!" (Lukas 2:14). Is deze boodschap nog gegrond, aangezien er vandaag de dag ook tijdens de kersttijd oorlog, vervolging, marteling, honger, nood en ellende bestaat? Wij hebben... [meer...]

Waakt en bidt!

(November 1997) We staan midden in het leven, hebben te kampen met de problemen van alledag. Iedereen is burger van een land en heeft te maken met de daarbij behorende plichten en opgaven. Niemand van ons kan zich daaraan onttrekken. Velen moeten zich in hun beroep... [meer...]

Hulp van boven

(Oktober 1997) Toen Gideon de opdracht kreeg om het Israëlitische volk naar de overwinning op de vijand te leiden, bad hij God om een bevestiging. Als teken dat de Heer hem daadwerkelijk tot veldheer had bestemd, moest een wollen vel dat op de dorsvloer was... [meer...]

Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!

(September 1997) Wanneer wij denken aan de zorgen van alledag, aan de verzoekingen en struikelblokken, dan lijkt de uitspraak van de psalmist "Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" niet op elk moment en op elke situatie van toepassing. Mensen maken vaak veel... [meer...]

Onze sterkte

(Augustus 1997) "Welgelukzalig zijn de mensen, die God voor hun sterkte houden!". Deze raad uit Psalm 84 nemen helaas niet veel mensen ter harte. Zij vertrouwen op hun eigen krachten. In het aardse leven is het misschien nog mogelijk om op eigen kracht te bouwen,... [meer...]