Vorige uitgaven

Niets voor mij

(Februari 2017) Wanneer je tegenwoordig met andere mensen, collega’s, vrienden of buren over je geloof spreekt, je betrokkenheid in de kerk en gemeente en over je overtuigingen, dan krijg je wel te horen: ik bewonder jou echt, maar voor mij zou dat niets zijn. Of:... [meer...]

Onze God en Vader komt de eer toe!

(Januari 2017) “Onze God en Vader komt de eer toe” – zo staat het in de brief van apostel Paulus aan de Filippenzen. Het is een oude gedachte, om God, die alles gemaakt en geschapen heeft, de eer te bewijzen, dus zijn macht openlijk te roemen en Zijn onmeetbare... [meer...]

Met anderen delen

(December 2016) Voordat het volk van Israël het beloofde land introk, gaf God hun een aanwijzing hoe het zijn dankbaarheid zou moeten uitdrukken: ze moesten delen. Uit dankbaarheid tegenover Hem moesten ze de armen en de vreemdelingen iets geven. God gaf hun het... [meer...]

Verstoorde relatie

(November 2016) Toen de Israëlieten naar Babylon werden gedeporteerd, hadden ze geen mogelijkheid meer om in de tempel te bidden en hun offers te brengen. De dienst, zoals zij die kenden, was voor hen niet meer mogelijk omdat ze van het heiligdom in Jeruzalem waren... [meer...]

Een versterkende maaltijd

(Oktober 2016) Als je een krachtige maaltijd hebt genuttigd, voel je je gesterkt en kun je weer met nieuwe energie aan de slag. Het duurt weliswaar nog even voordat het lichaam het voedsel heeft verwerkt en in energie heeft omgezet, maar vaak merk je wanneer het... [meer...]

Met het wapentuig Gods

(September 2016) De geschiedenis van Gideon is ons vast en zeker bekend. Gideon trok met een groot leger ten strijde tegen de Midjanieten, vijanden van Israël. Zijn leger bestond uit 32000 soldaten. Maar God sprak tot hem: ‘Het leger dat je bij je hebt is te groot’.... [meer...]

Wat wil God?

(Augustus 2016) In de diensten horen we regelmatig over de wil van God: we moeten ons richten naar de wil van God, we moeten buigen voor de wil van God en in het Onze Vader bidden we: Uw wil geschiede. Maar weten we eigenlijk wat God wil? Zeker, de Heilige... [meer...]

Erbij blijven

(Juli 2016) In de brieven van het Nieuwe Testament staan veel aanwijzingen over hoe je met Christus kunt overwinnen. Bijvoorbeeld de slotsom die apostel Paulus trekt: 'Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht... [meer...]

Zegen – genoeg voor elke dag

(Juni 2016) Telkens weer houdt de vraag ons bezig hoe Gods zegen zich openbaart – vooral als we van mening zijn dat we tekort komen: ‘Eigenlijk zou de lieve God mij toch een beetje meer kunnen zegenen, ik doe toch zoveel voor Hem…!’ De een hoopt dat zijn... [meer...]

Ontzag voor God en vertrouwen

(Mei 2016) 2016 staat onder het motto ‘Overwinnen met Christus’. Dat geldt ook, en wellicht zelfs in de eerste plaats, voor ons dagelijks leven. Zo’n motto bevat vele aspecten, ik wil er hier eentje noemen: bij overwinnen met Christus horen ontzag voor God en... [meer...]

Doe het met God!

(April 2016) Verzoening – een woord dat je snel in de mond neemt, maar in het dagelijks leven zo lastig in praktijk te brengen is. Vaak is het een lange weg naar verzoening, die van alle betrokkenen iets vraagt: de dader moet erkennen dat zijn daden verkeerd... [meer...]

Bewaard voor het kwaad

(Maart 2016) De mens is aan veel invloeden blootgesteld, vooral aan die uit zijn directe omgeving. De wereld waarin je wordt geboren, opgroeit en waarin je ervaringen opdoet, kenmerkt je wezen en je persoonlijkheid – zowel in goede als in slechte zin. Ook als je... [meer...]

Woord van de maand

Aanpassing

(Mei 2019) Een zekere mate van aanpassing is noodzakelijk zodat een gemeenschap kan functioneren. Hoe meer de... [meer...]