Vorige uitgaven

Conflictstudie

(Oktober 2018) Veel mensen missen de innerlijke vrede. Ze hebben geen vrede in hun hart. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens zo’n fase in zijn leven gekend. Vaak stel je externe factoren daarvoor verantwoordelijk: mijn baas zet mij onder druk. De buurman zoekt... [meer...]

Communicatiestoring

(September 2018) In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus veel blinden, doven en stommen genas. Hij deed dat zeer bewust: de blinden, doven en stommen waren beperkt in hun communicatie met andere mensen. Voor wie niet kan zien, horen of spreken, is het lastig om met... [meer...]

Een voorbeeld van trouw

(Augustus 2018) Bij gelovigen die uitblonken door hun trouw aan God, denk je meestal aan voorbeelden uit het Oude Testament: Mozes, Jozua en Kaleb, Daniël, de drie mannen in de brandende oven, David, om slechts enkelen te noemen. Voor voorbeelden uit het Nieuwe... [meer...]

Enthousiasme voor Jezus

(Juli 2018) Het evangelie vat het verlossende handelen van God in Jezus’ geboorte, Zijn kruisdood, Zijn opstanding en Zijn wederkomst samen. Het geloof in Jezus Christus en de wedergeboorte uit water en Geest is de weg naar de eeuwige verbondenheid met God. ... [meer...]

Een klein wolkje

(Juni 2018) Soms sta je op het punt de moed te verliezen. Je bidt, maar er gebeurt niets. Zo goed als niets. In ieder geval niet dat, wat je verwacht. Net zoals Elia die op de top van de Karmel om regen bidt. Hij worstelt met God, houdt zijn gezicht tussen zijn... [meer...]

De zondag vieren

(Mei 2018) Het is een zegenrijke traditie dat wij als christenen de zondag vieren. Wij bekennen daarmee ons geloof in de opstanding van Jezus Christus. In een week maken we onrechtvaardigheid mee en horen we veel negatieve zaken die zich op de wereld... [meer...]

De juiste vragen

(April 2018) God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Hij schrijft ons niet voor wat we moeten doen. Hij laat ons altijd de keuze. Je kunt deze weg gaan of een andere – een beslissing nemen moet je zelf doen. Veel mensen zouden graag zien dat God de... [meer...]

Vergelding

(Maart 2018) We leven in een prestatiemaatschappij. Wie presteert, betrokkenheid toont, creëert en maakt, die ondervindt erkenning en wordt dienovereenkomstig beloond voor zijn verdiensten. Niet alleen materialistisch, maar ook in de vorm van respect en... [meer...]

Liefde ervaren

(Februari 2018) Jongeren die in hun leven geen liefde ervaren hebben – die als kind niet geliefd werden, die zonder moederliefde, zonder liefdevolle, zorgzame ouders moesten opgroeien, die alleen met kilte en desinteresse behandeld werden – zijn vaak instabiele... [meer...]

God is trouw

(Januari 2018) Een nieuw jaar begint altijd met verwachtingen: hoe zal dit jaar worden? Wat zal het mij brengen? Je werpt een blik in de toekomst en doet prognoses, maar onder voorbehoud. Ook wat de kerk, de districten en gemeenten betreft, betreden we met... [meer...]

Te kort gedacht

(Oktober 2017) Politici en economen krijgen vaak het verwijt dat hun planning ophoudt bij de volgende verkiezingen of de volgende vergadering van aandeelhouders: strategisch denken voor een langer tijdvak is eerder zelden. Of dat verwijt terecht is, laten we in... [meer...]

Zonder woorden

(September 2017) Jammer – alweer ambtsrust voor iemand die echt iets te melden had. Niemand viel in slaap als hij predikte, ook niet als het woensdagavond warm en benauwd was en je een intensieve dag achter je had. Zijn woorden hadden inhoud, niet alleen in de... [meer...]

Woord van de maand

Advent

(December 2020) In onze breedtegraden hebben we een zeer duidelijke voorstelling van hoe Kerst en de voorafgaande... [meer...]