Vorige uitgaven

Een klein wolkje

(Juni 2018) Soms sta je op het punt de moed te verliezen. Je bidt, maar er gebeurt niets. Zo goed als niets. In ieder geval niet dat, wat je verwacht. Net zoals Elia die op de top van de Karmel om regen bidt. Hij worstelt met God, houdt zijn gezicht tussen zijn... [meer...]

De zondag vieren

(Mei 2018) Het is een zegenrijke traditie dat wij als christenen de zondag vieren. Wij bekennen daarmee ons geloof in de opstanding van Jezus Christus. In een week maken we onrechtvaardigheid mee en horen we veel negatieve zaken die zich op de wereld... [meer...]

De juiste vragen

(April 2018) God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Hij schrijft ons niet voor wat we moeten doen. Hij laat ons altijd de keuze. Je kunt deze weg gaan of een andere – een beslissing nemen moet je zelf doen. Veel mensen zouden graag zien dat God de... [meer...]

Vergelding

(Maart 2018) We leven in een prestatiemaatschappij. Wie presteert, betrokkenheid toont, creëert en maakt, die ondervindt erkenning en wordt dienovereenkomstig beloond voor zijn verdiensten. Niet alleen materialistisch, maar ook in de vorm van respect en... [meer...]

Liefde ervaren

(Februari 2018) Jongeren die in hun leven geen liefde ervaren hebben – die als kind niet geliefd werden, die zonder moederliefde, zonder liefdevolle, zorgzame ouders moesten opgroeien, die alleen met kilte en desinteresse behandeld werden – zijn vaak instabiele... [meer...]

God is trouw

(Januari 2018) Een nieuw jaar begint altijd met verwachtingen: hoe zal dit jaar worden? Wat zal het mij brengen? Je werpt een blik in de toekomst en doet prognoses, maar onder voorbehoud. Ook wat de kerk, de districten en gemeenten betreft, betreden we met... [meer...]

Te kort gedacht

(Oktober 2017) Politici en economen krijgen vaak het verwijt dat hun planning ophoudt bij de volgende verkiezingen of de volgende vergadering van aandeelhouders: strategisch denken voor een langer tijdvak is eerder zelden. Of dat verwijt terecht is, laten we in... [meer...]

Zonder woorden

(September 2017) Jammer – alweer ambtsrust voor iemand die echt iets te melden had. Niemand viel in slaap als hij predikte, ook niet als het woensdagavond warm en benauwd was en je een intensieve dag achter je had. Zijn woorden hadden inhoud, niet alleen in de... [meer...]

Het tonen van zwakheid

(Augustus 2017) Wie zich wil laten gelden en in het leven succes wil hebben, die mag geen zwakte tonen. Dat wordt al geleerd op het schoolplein. En wanneer men dit niet eigenlijk niet wil, doet men dan net alsof. Menigeen heeft het laten zien van kracht zich zo... [meer...]

Een beetje gezondigd

(Juli 2017) Wie probeert enigszins gezond te eten, let erop dat hij zich aan bepaalde regels houdt. Als je daar eenmaal aan bent gewend, lukt het vaak ook behoorlijk goed. Toch bega je zo nu en dan toch nog een misstap – een glas wijn te veel, een chocoladereep... [meer...]

Vereenzaming

(Juni 2017) Diversiteit onder mensen kan zeer verrijkend en vruchtbaar werken. Je kunt de verscheidenheid aan karakters, gaven en levenservaringen bewonderen en je horizon verbreden. Diversiteit kan ook als lastige uitdaging ervaren worden. Je moet je... [meer...]

Verrassing

(Mei 2017) We horen een woord – we kennen het uit ons hoofd, we horen het al voor de vijftigste keer – en plotseling legt God iets bijzonders in dit Bijbelwoord, dat we van kinds af al kennen. Opeens krijgt dit woord een heel andere betekenis voor ons. Zo... [meer...]

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]