Vorige uitgaven

Christus te midden van Zijn gemeenten

(Juli 2000) Toen Apostel Johannes op het eiland Patmos de Openbaring ontving, werd hem ook een beeld getoond dat op de huidige tijd - de tijd van de voorspelde wederkomst van Christus - betrekking had. De Apostel zag "zeven gouden kandelaren, en in het midden... [meer...]

Vergeet de Heer niet!

(Juni 2000) Wanneer het iemand goed gaat, dan vergeet hij vaak de oorzaken van de voorspoed. Omdat hij in geluk en succes zwemt, denkt hij er niet meer aan dat alles afhankelijk is van Gods zegen. Maar ook in uren van droefenis en leed, als er nauwelijks nog... [meer...]

Door Zijn wonden genezen

(Mei 2000) In de loop van de geschiedenis der mensheid werden al vele offers gebracht, echter niet één laat zich vergelijken met het offer van Christus. Wanneer mensen hun leven riskeren om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij catastrofen, bij epidemieën of bij... [meer...]

Geduld en troost

(April 2000) Het is wonderbaarlijk en groots: God onthoudt ons Zijn liefde en genade niet. Hij heeft geduld met zondaars. Zondaars zijn wij allemaal en ons ontbreekt de roem die wij bij God zouden moeten hebben (vgl. Romeinen 3:23). Hij wendt zich niet van ons... [meer...]

De waarheid doen

(Maart 2000) Toen de Heer Jezus voor Pilatus stond en beleed dat Hij op de wereld was gekomen om van de waarheid te getuigen, vroeg de Romeinse stadhouder: "Wat is waarheid?" (vgl. Johannes 18:38). Deze voorname Romein had in zijn loopbaan al veel intriges en... [meer...]

Krachtbonnen van God

(Februari 2000) De krachtbronnen van God zijn onuitputtelijk, veelvoudig en in haar uitwerkingen onmetelijk. Uit hun vloeit naar ons het vermogen toe om de waarheid van de blijde boodschap van Christus te erkennen, de levensvorst Jezus en zijn gezanten en de door... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 2000) De overgang van 1999 naar 2000 is voor de mensen een gebeurtenis met een bijzonder karakter. Vele verklaringen daarvoor omgeven deze wisseling van eeuwen. Uit de overlevering komt naar voren dat men bijvoorbeeld het jaar 1000 als het begin van de... [meer...]

Op de vlucht

(December 1999) In zijn evangelie bericht Apostel Mattheüs niet alleen over de vreugde die in de hemel en op aarde over de geboorte van Jezus - de Heiland en Verlosser - heerste, maar ook over het in groot gevaar zijn van het leven van de Nieuwgeborene. Koning... [meer...]

Geloven helpt

(November 1999) "Uw geloof heeft u geholpen!" Deze woorden sprak de Heer Jezus eenmaal tot de vrouw die Zijn voeten zalfde (vgl. Lukas 7:50). Ook vandaag geldt: geloven helpt - steeds weer en op velerlei wijze. Wanneer het verstand het verder niet meer weet, begint... [meer...]

Zegen reikt verder

(Oktober 1999) De Heer zegent! Het moet voor ons wel duidelijk zijn dat Gods zegen niet altijd vermeerdering van aardse goederen, gezondheid, geluk en vervulling van alle wensen betekent. Zeker, het is mooi om ook in dit opzicht gezegend te worden. Wij moeten er... [meer...]

Vrede zij met U

(September 1999) De positie van godskinderen kenmerkt zich door een bijzondere vrede. Het is die vrede die Jezus Christus al reeds de Zijnen tegemoet bracht toen Hij na Zijn opstanding in de kring van Zijn jongeren trad met de groet: "Vrede zij met u!" In Zijn... [meer...]

Goddelijke geschenken

(Augustus 1999) In zijn brief aan de Romeinen schreef Apostel Paulus dat God Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven (Romeinen 8:32). Daarmee heeft Hij alles gedaan wat tot verlossing en tot heil van de mensen nodig is. En de Heer... [meer...]