Vorige uitgaven

De Heer leidt ons

(Juni 2002) Hoe vaak hebben wij in ons geloofsleven al ervaren dat de Heer ons leidt, dat Hij met de bescherming van Zijn engelen bij ons was, soms zelfs zonder dat we het merkten? Ondanks dat komen we steeds weer in omstandigheden terecht waarin we menen dat... [meer...]

Hemelvaart

(Mei 2002) Eigenlijk zou het de wens en doel van iedere gelovige christen moeten zijn om Hemelvaart te vieren. Doch er zijn maar weinig mensen die zich ernstig met deze gebeurtenis bezighouden of zich gedachten maken over de belofte van Jezus dat Hij zal... [meer...]

Gezondheid van de ziel

(April 2002) De lichamelijke gezondheid is het hoogste aardse goed. Weliswaar kan men deze niet kopen, maar nochtans worden voor het behoud ervan miljarden uitgegeven. Onderzoek en wetenschap ontwikkelen onafgebroken nieuwe methoden, technieken en medicamenten... [meer...]

Trekkende liefde

(Maart 2002) Wie het heil in Christus wil vinden moet zich door de Vader laten trekken. In Zijn oneindige liefde zou Hij iedereen tot Zich willen trekken, maar gebruikt daarvoor geen groot geweld. Eerder is het een aanbod van Zijn genade. Wie dat aanbod gelovig... [meer...]

In Gods Hogeschool

(Februari 2002) In ieder dienst werkt de hemelse Vader aan onze zielen, opdat wij ons meer en meer de goddelijke deugden eigen maken en waardig worden om bij Jezus [meer...]

Opbouw en afbouw (voltooiing)

(Januari 2002) Opbouw en afbouw zijn activiteiten die plaatsvinden in tijden van vrede. In oorlogstijd heerst er vernietiging en verwoesting, alle krachten zijn gericht op aanvallen of verdedigen. Als er daarentegen vrede is, gedijen welvaart en welstand, kunnen... [meer...]

Het geschenk van God

(December 2001) Wanneer je het wereldgebeuren bekijkt, en overal om je heen armoede en ellende, onrust en onrecht, honger, oorlog en gewelddadige dood waarneemt, dan klinkt de kerstboodschap beslist een beetje bevreemdend: "Ere zij God in de hoogte, en vrede op... [meer...]

Blijf in Mijn liefde

(November 2001) God is de oerbron van de liefde en van het leven. Hoewel de naar Zijn beeld geschapen mensheid zich steeds meer verstrikte in de zonde en daarmee de verwijdering van God tot in het onmetelijke groeide, onttrok Hij hen niet aan Zijn liefde: Hij gaf... [meer...]

In de tuin van de Heer

(Oktober 2001) Veel van het innerlijk van de mensen lijkt op een woestijn, menig hart lijkt op een dor land omdat zij zich voor het werk Gods afsluiten. Dat hoeft niet zo te zijn of te blijven omdat de profeet Jesaja al erop wees dat de Heer "hare woestijnen tot... [meer...]

Vreugdeoffers

(September 2001) Wij willen instemmen met het lofgezang van de psalmdichter: "Zo zal ik u blijmoedig offers brengen, en uwen naam, o Heer, loven, omdat die zo troostrijk is."(Psalm 54:8). Door alle omstandigheden heen mochten wij het geloof behouden en wachten wij... [meer...]

Bouwen en in stand houden

(Augustus 2001) "Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstand bevestigd." Deze uitspraak van Salomo (vgl. Spreuken 24:3) heeft niet alleen betrekking op aardse bouwwerken, maar in het bijzonder op het verlossingswerk van God. Al meteen na de zondeval... [meer...]

Door het geloof gezond blijven

(Juli 2001) We hebben God nog nooit gezien, maar we hebben Hem in ons geloofsleven al wel duizendmaal ervaren. Apostel Johannes schrijft dat ons nog niet geopenbaard is geworden wat wij zijn zullen, maar we weten dat wanneer het geopenbaard zal worden, wij Hem... [meer...]