Vorige uitgaven

Juist geleid

(Augustus 2002) De schrijver van de Spreuken maant: "Gedenk aan hem op al uwe wegen, zo zal hij u recht leiden." (Spreuken 3:6). God de Heer is die Autoriteit, Die wij vol eerbied in het geloof erkennen; door Hem laten wij ons vertrouwensvol leiden op al onze wegen... [meer...]

Wijsheid van boven

(Juli 2002) Salomo wist reeds dat waarachtige wijsheid alleen door de Heer kan worden geschonken: "Want de Heer geeft wijsheid en uit Zijn mond komt kennis en verstand."(Spreuken 2:6). Om deze te ontvangen, moet men godvrezend zijn. "De vreze des Heren is het... [meer...]

De Heer leidt ons

(Juni 2002) Hoe vaak hebben wij in ons geloofsleven al ervaren dat de Heer ons leidt, dat Hij met de bescherming van Zijn engelen bij ons was, soms zelfs zonder dat we het merkten? Ondanks dat komen we steeds weer in omstandigheden terecht waarin we menen dat... [meer...]

Hemelvaart

(Mei 2002) Eigenlijk zou het de wens en doel van iedere gelovige christen moeten zijn om Hemelvaart te vieren. Doch er zijn maar weinig mensen die zich ernstig met deze gebeurtenis bezighouden of zich gedachten maken over de belofte van Jezus dat Hij zal... [meer...]

Gezondheid van de ziel

(April 2002) De lichamelijke gezondheid is het hoogste aardse goed. Weliswaar kan men deze niet kopen, maar nochtans worden voor het behoud ervan miljarden uitgegeven. Onderzoek en wetenschap ontwikkelen onafgebroken nieuwe methoden, technieken en medicamenten... [meer...]

Trekkende liefde

(Maart 2002) Wie het heil in Christus wil vinden moet zich door de Vader laten trekken. In Zijn oneindige liefde zou Hij iedereen tot Zich willen trekken, maar gebruikt daarvoor geen groot geweld. Eerder is het een aanbod van Zijn genade. Wie dat aanbod gelovig... [meer...]

In Gods Hogeschool

(Februari 2002) In ieder dienst werkt de hemelse Vader aan onze zielen, opdat wij ons meer en meer de goddelijke deugden eigen maken en waardig worden om bij Jezus [meer...]

Opbouw en afbouw (voltooiing)

(Januari 2002) Opbouw en afbouw zijn activiteiten die plaatsvinden in tijden van vrede. In oorlogstijd heerst er vernietiging en verwoesting, alle krachten zijn gericht op aanvallen of verdedigen. Als er daarentegen vrede is, gedijen welvaart en welstand, kunnen... [meer...]

Het geschenk van God

(December 2001) Wanneer je het wereldgebeuren bekijkt, en overal om je heen armoede en ellende, onrust en onrecht, honger, oorlog en gewelddadige dood waarneemt, dan klinkt de kerstboodschap beslist een beetje bevreemdend: "Ere zij God in de hoogte, en vrede op... [meer...]

Blijf in Mijn liefde

(November 2001) God is de oerbron van de liefde en van het leven. Hoewel de naar Zijn beeld geschapen mensheid zich steeds meer verstrikte in de zonde en daarmee de verwijdering van God tot in het onmetelijke groeide, onttrok Hij hen niet aan Zijn liefde: Hij gaf... [meer...]

In de tuin van de Heer

(Oktober 2001) Veel van het innerlijk van de mensen lijkt op een woestijn, menig hart lijkt op een dor land omdat zij zich voor het werk Gods afsluiten. Dat hoeft niet zo te zijn of te blijven omdat de profeet Jesaja al erop wees dat de Heer "hare woestijnen tot... [meer...]

Vreugdeoffers

(September 2001) Wij willen instemmen met het lofgezang van de psalmdichter: "Zo zal ik u blijmoedig offers brengen, en uwen naam, o Heer, loven, omdat die zo troostrijk is."(Psalm 54:8). Door alle omstandigheden heen mochten wij het geloof behouden en wachten wij... [meer...]

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]