Vorige uitgaven

Goddelijke dimensies

(Juli 2005) De wens, die Apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs uitsprak, dat Christus door het geloof in hun hart zou wonen en zij in de liefde geworteld en gegrond zouden zijn, heeft ook in de eindtijd van het verlossingswerk niets aan betekenis verloren... [meer...]

Mij zal niets ontbreken

(Juni 2005) Als we ons leven heel realistisch bekijken, het verloop van de dagen, weken en maanden, en alles wat er op ons afstormt aan problemen en ingrijpende gebeurtenissen, dan is er veel wat ons kan plagen, verdriet doet, kwetst, angst aanjaagt of bedroefd... [meer...]

Geestelijke zegen

(Mei 2005) De laatste daad van Christus op aarde, na Zijn offerdood en opstanding: Hij zegende Zijn jongeren, voordat Hij naar Zijn Vader terugkeerde: "En het geschiedde, toen Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en opgevoerd werd in de hemel." (vgl.... [meer...]

Vrede met God

(April 2005) Oorlog en terreur, revolutie en opstand, epidemieën en ziektes, rukwinden, overstromingen en aardbevingen - er gebeurt in ons leven echt veel, waarvoor men bang zou kunnen zijn en waarvan men zou kunnen schrikken. Maar de Godszoon heeft Zijn vrede... [meer...]

Gods liefdevolle roepen

(Maart 2005) God roept op tot geloven in Hem, tot gemeenschap met Hem en tot dienen voor Hem! De heilsgeschiedenis is een en al een liefdevol roepen van God. Geroepen zijn allen die ooit door de boden van God aan Zijn altaar zijn uitgenodigd; zij hebben een... [meer...]

Een heilige levenswandel

(Februari 2005) Wanneer Apostel Petrus vermaant: "Maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is" (zie 1 Petrus 1:15), dan komt de vraag naar boven of dat eigenlijk wel mogelijk is. Wij kennen onze zwakheden, maken... [meer...]

Bij het begin van het jaar 2005

(Januari 2005) Er ligt een nieuw jaar, een nieuw tijdsdeel voor ons. Wij hebben het oude jaar dankbaar afgesloten, en vol verwachting zien we het nieuwe tegemoet. Wij hebben reden om ons te verheugen, want we beginnen niet aan een reis in het ongewisse. Op onze... [meer...]

Het grootste geschenk

(December 2004) Zelfs wanneer er bij kerst geen enkel geschenk voor ons onder de kerstboom zou liggen, dan mogen wij toch blij zijn: God gaf ons het grootste denkbare geschenk: Zijn Zoon voor onze verlossing. Jezus Christus is mens geworden en heeft tot redding van... [meer...]

De eerste werken

(November 2004) De vermaning van de Heer aan de gemeente in Efeze "Doe boete en doe de eerste werken!" had een ernstige achtergrond (zie Openbaring 2:4-5). Voordien was in opdracht van Degene die Johannes de Openbaring dicteerde, tot de gemeente gezegd: "Maar Ik... [meer...]

Verootmoedigt u!

(Oktober 2004) Wie Gods Almacht gelovig erkent, die valt het niet zwaar deemoedig te zijn. Een dergelijke instelling bevalt de Heer; Hij schenkt de deemoedige genade. Apostel Petrus heeft dit onderstreept, toen hij de waarschuwing gaf: "Verootmoedigt u dan onder... [meer...]

Verstandig huishouden

(September 2004) In een huis, dat door wijsheid gebouwd en door verstand bevestigd wordt, vullen de kamers zich door inzicht, intelligentie en een verstandige huishouding, met een kostbare en liefelijke rijkdom (Spreuken 24:3-4). Deze levenservaring van koning... [meer...]

Vurig in de geest

(Augustus 2004) Als een vuur moet blijven branden, moet het voortdurend van nieuwe brandstof worden voorzien, anders gaat het uit. Naar de geest is het niet anders. Zonder de onafgebroken aanvoer van woord en genade zou de vlam van ons geloof doven; het vuur van... [meer...]

Woord van de maand

Advent

(December 2020) In onze breedtegraden hebben we een zeer duidelijke voorstelling van hoe Kerst en de voorafgaande... [meer...]