Vorige uitgaven

Vertrouwen - weg ten zegen

(Mei 2006) Jaar na jaar wachten wij met onveranderd geduld op de wederkomst van Gods Zoon. Waarom zouden we daarin versagen? Daar is geen plausibele reden voor. De belofte van de Heer staat nog altijd overeind: Hij zal weerkomen om de Zijnen tot zich te nemen.... [meer...]

Wat is Uw werk?

(April 2006) In het laatste hoofdstuk van de Openbaring van Johannes onderstreept de Heer nadrukkelijk de belofte van Zijn spoedige komen met de woorden: "Zie, Ik kom haastig, en Mijn loon met Mij, om ieder te geven gelijk zijn werken zullen zijn." (Openbaring... [meer...]

De wolk van getuigen

(Maart 2006) De brief aan de Hebreeën spreekt over een "wolk van getuigen" die wij rondom ons hebben (vgl. Hebreeën 12:1). Dat zijn degenen die al aan gene zijde zijn en hun aardse leven allang beëindigd hebben. Het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën... [meer...]

Gods werken

(Februari 2006) Eens werd aan de Heer de vraag gesteld: "Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods werken?" Men kan zich voorstellen, dat er verschillende verwachtingen bestonden over wat de Heer daarop zou antwoorden. Menigeen zocht misschien zelfbevestiging... [meer...]

Bij het begin van het jaar 2006

(Januari 2006) Heden nemen wij waar dat wij in een zeer onrustige tijd leven. Dagelijks komen er nieuwe meldingen van ongelukken en zelfs catastrofes. Deze voorvallen laten ons niet onverschillig. En wij ervaren, dat het moeilijker wordt om tot rust te komen en... [meer...]

"Ons is een kind geboren ..."

(December 2005) Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat we Kerstfeest vieren! Wie staat er eigenlijk bij stil dat ongeveer tweederde van de mensen op deze aarde het Kerstfeest niet eens kennen. Voor de grote wereldreligie's zoals de Islam, het Boedhisme of het... [meer...]

Alles geestelijk beoordelen!

(November 2005) "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet wat van de Geest Gods is", zo begint een duidelijk en krachtig woord van Apostel Paulus uit een brief aan de Korinthiërs. Verklaart dat niet al, waarom we in deze tijd geen respons voor ons geloof krijgen en... [meer...]

De dank op de eerste plaats!

(Oktober 2005) Bij het begin van dit jaar heb ik mij vast voorgenomen om de dank in het middelpunt van mijn geloofsleven te plaatsen. Is het niet zo, dat de dank hier en daar een beetje tekort komt? We leven in een tijd die ons helemaal opeist, een tijd, die... [meer...]

Waaraan hangt ùw hart?

(September 2005) We leven in een tijd van veel aanbod, ook op geestelijk terrein. En het is een teken van de tijd, dat velen geen honger meer hebben naar Gods woord. Daarmee worden niet alleen degenen bedoeld die niet tot het werk van God behoren, maar helaas ook... [meer...]

Dank de Heer!

(Augustus 2005) Het betaamt ons om God, onze hemelse Vader, telkens weer te danken, want "Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt". In Psalm 107 staat: "Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw." Waarvoor willen wij hem dan wel... [meer...]

Goddelijke dimensies

(Juli 2005) De wens, die Apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs uitsprak, dat Christus door het geloof in hun hart zou wonen en zij in de liefde geworteld en gegrond zouden zijn, heeft ook in de eindtijd van het verlossingswerk niets aan betekenis verloren... [meer...]

Mij zal niets ontbreken

(Juni 2005) Als we ons leven heel realistisch bekijken, het verloop van de dagen, weken en maanden, en alles wat er op ons afstormt aan problemen en ingrijpende gebeurtenissen, dan is er veel wat ons kan plagen, verdriet doet, kwetst, angst aanjaagt of bedroefd... [meer...]