Vorige uitgaven

De zoom van het kleed aanraken

(Juni 2009) Toen de Heer Jezus op aarde werkzaam was, trok hij door dorpen en steden. De Heer en Zijn leerlingen kwamen ook bij het meer van Gennesaret. Daar werden zieken en mensen met allerhande gebreken naar de Heer gebracht, opdat zij de zoom van Zijn kleed... [meer...]

Bidden betekent: vragen wat God wil

(Mei 2009) Destijds raadde Apostel Paulus de christenen aan: “Bid onophoudelijk!” Hij zal best hebben begrepen dat we niet de hele dag  in gebed verzonken kunnen zijn; desondanks kunnen we altijd verbinding met de Heer zoeken. Er zou geen enkele morgen... [meer...]

Dankbaarheid tonen

(April 2009) De geschiedenis van het werk Gods begon in het klein; daaruit ontstond de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Dat was echter niet alleen te danken aan de inspanning van enkele kinderen Gods, maar aan de goedheid en genade van de Heer. Het evangelie... [meer...]

Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen?

(Maart 2009) Ik heb met betrekking tot het thema “Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen” de laatste tijd enkele brieven ontvangen. Ik neem dat als aanleiding om hier in beginsel iets over te zeggen. In 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 wordt op de betekenis van... [meer...]

Het is de Heer!

(Februari 2009) In de Heilige Schrift wordt over vele gebeurtenissen na Jezus’ opstanding bericht. Apostel Paulus bijvoorbeeld, vat in de brief aan de Korintiërs de verschijningen in het oudste bericht samen; hij zegt, dat Jezus “op de derde dag is opgewekt, zoals... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 2009) In deze tijd is het een gewoonte geworden om aan ieder jaar een bepaald thema te verbinden. Zo was bijvoorbeeld 2008 het jaar van de wiskunde en het Europese jaar van de interculturele dialoog. Daarmee wil men belangrijke punten aangeven en... [meer...]

Simeons' vreugde

(December 2008) De Heer zou ons graag van vreugde vervullen; dat zegt Hij meermaals door de profeten. Nu zou iemand kunnen vragen: Ja, maar waar komt die vreugde dan vandaan? De vreugde ontstaat voor ons uit het bewustzijn, dat de Heer spoedig komt. Daar komt bij,... [meer...]

In de Heer geworteld zijn

(November 2008) Wanneer wij het woord “geworteld” horen, denken we gewoonlijk aan een boom. Als men een boom plant, dan kan men die de eerste dagen heel eenvoudig weer uit de grond trekken. Dat is nauwelijks nog mogelijk als men dat probeert wanneer die boom... [meer...]

Gedachten bij het Dankfeest voor de oogst

(Oktober 2008) De meeste feesten van het volk van het oude Verbond hielden verband met de oogst. Men bedankte God voor de aardse gaven. Zo wordt het duidelijk, dat uitzaaiing, groei en oogst niet vanzelfsprekend en ook geen prestaties van de mens zijn, maar... [meer...]

Getuigenis brengen – kan dat nog in deze tijd?

(September 2008) Wij stellen vermoedelijk allemaal vast, dat het niet meer zo eenvoudig is, om mensen met ons geloof vertrouwd te maken. Veel invloeden en ontwikkelingen hebben daartoe bijgedragen. Maar het zou onjuist zijn daaruit te willen afleiden, dat elke... [meer...]

Vredestichters

(Augustus 2008) Jezus had eens een bijzondere boodschap, waarin Hij zei: „Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden“ (Matt.5:9). In de woordelijke vertaling er: „die vrede stichten“. Met andere woorden: het is een kernmerk van Gods... [meer...]

Gaven van de Heilige Geest

(Juli 2008) Af en toe wordt mij de vraag gesteld, waarom de gaven van de Heilige Geest, die genoemd worden in 1 Kor.12:8-10 niet allemaal zichtbaar zijn bij degenen die verzegeld zijn. Stilzwijgend wordt aangenomen dat gaven, zoals het spreken in tongen – het... [meer...]