Vorige uitgaven

Gods hand

(Mei 2010) In Egypte hadden de Israëlieten veel te lijden, ze werden door de farao uitgebuit, verrichtten herendiensten op het veld, fabriceerden stenen en bouwden voorsteden voor het Egyptische volk. De rantsoenen waren ondanks intensieve arbeid eigenlijk... [meer...]

De Heer leeft!

(April 2010) Maarten Luther heeft op gevorderde leeftijd menige teleurstelling moeten ervaren en was vaak een beetje bedrukt. Hij was bedroefd over ontwikkelingen die anders verliepen dan hij gedacht had. Zijn vrouw Catherina, die dat heel goed zag, probeerde... [meer...]

Aanvullende uiteenzettingen voor een beter begrip van de Heilige Schrift

(Maart 2010) Met betrekking tot het thema “Hoe verstaan wij de Heilige Schrift?” heb ik in “Onze Familie” al eens stelling genomen (vgl. OF 03/09). Daarin heb ik erop gewezen dat veel dingen in het Oude Testament symbolisch en metaforisch begrepen moeten worden.... [meer...]

Gods fundament bestaat!

(Februari 2010) In de tijd van de eerste Apostelen waarschuwde Jezus voor degenen, die zouden zeggen: “Kijk, dit is de Messias,” of “Daar is Hij,” – daaraan moeten we geen geloof aan hechten. Maar waar is de Heer dan wel te vinden? Wat zijn er de kenmerken en... [meer...]

Standvastigheid

(Januari 2010) Mijn lieve broeders en zusters, Inmiddels leven we alweer in het jaar 2010. De Heer heeft ons over de hoogten en door de diepten van het afgelopen jaar heengeleid. Voor het nieuwe jaar wens ik ons allen rijke zegen, veel vreugde in de gemeente en... [meer...]

Gezegende feestdagen

(December 2009) Mijn lieve broeders en zusters, aan het begin van het jaar 2009 heb ik ertoe opgeroepen, dat iedereen zich zou moeten laten betrekken bij de gemeenschap. Ik stel nu dankbaar vast, dat deze oproep niet zonder effect is gebleven. Talrijke berichten... [meer...]

Werking van Gods Geest

(November 2009) Samuel had de opdracht om Saul tot koning te zalven. Ook heeft hij aan de aanstaande koning bekendgemaakt, wat er in de toekomst te gebeuren staat. En de profeet zei onder andere: “Dan zult u gegrepen worden door de Geest van de Heer en ook in... [meer...]

Blijvende dankbaarheid

(Oktober 2009) Wij vieren dankdag voor de oogst en zijn dankbaar voor het behoud van het natuurlijke en geestelijke leven. Omdat er in de tijd waarin wij leven niet veel mensen meer zijn die door hun beroep direct afhankelijk zijn van de oogst, verschuift de... [meer...]

God houdt Zijn woord

(September 2009) Jakob was een gezegend mens. Maar ook hij had met problemen te maken: vanwege onenigheid met zijn broer moest hij zijn land verlaten. Op zijn reis naar het onbekende verscheen de Heer aan hem in een droom. Jakob zag een ladder die tot de hemel... [meer...]

Goddelijke bron van redding

(Augustus 2009) “Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding” – de profeet Jesaja blikte met dit woord uit het Oude Testament (Jesaja 12:3) naar de tijd van de Heer Jezus. De Heer Jezus was destijds nog niet geboren, maar de profeet had een... [meer...]

De Heer zorgt voor ons

(Juli 2009) Vaak heb ik er in de dienst op gewezen dat geloofservaringen belangrijk voor ons zijn. Die dragen ons in het geloof. Eén zo’n ervaring wil ik  graag vertellen. Ik wilde Gods kinderen in Midden-Amerika dienen en was van plan een dienst te houden... [meer...]

De zoom van het kleed aanraken

(Juni 2009) Toen de Heer Jezus op aarde werkzaam was, trok hij door dorpen en steden. De Heer en Zijn leerlingen kwamen ook bij het meer van Gennesaret. Daar werden zieken en mensen met allerhande gebreken naar de Heer gebracht, opdat zij de zoom van Zijn kleed... [meer...]