Vorige uitgaven

Te kort gedacht

(Oktober 2017) Politici en economen krijgen vaak het verwijt dat hun planning ophoudt bij de volgende verkiezingen of de volgende vergadering van aandeelhouders: strategisch denken voor een langer tijdvak is eerder zelden. Of dat verwijt terecht is, laten we in... [meer...]

Zonder woorden

(September 2017) Jammer – alweer ambtsrust voor iemand die echt iets te melden had. Niemand viel in slaap als hij predikte, ook niet als het woensdagavond warm en benauwd was en je een intensieve dag achter je had. Zijn woorden hadden inhoud, niet alleen in de... [meer...]

Het tonen van zwakheid

(Augustus 2017) Wie zich wil laten gelden en in het leven succes wil hebben, die mag geen zwakte tonen. Dat wordt al geleerd op het schoolplein. En wanneer men dit niet eigenlijk niet wil, doet men dan net alsof. Menigeen heeft het laten zien van kracht zich zo... [meer...]

Een beetje gezondigd

(Juli 2017) Wie probeert enigszins gezond te eten, let erop dat hij zich aan bepaalde regels houdt. Als je daar eenmaal aan bent gewend, lukt het vaak ook behoorlijk goed. Toch bega je zo nu en dan toch nog een misstap – een glas wijn te veel, een chocoladereep... [meer...]

Vereenzaming

(Juni 2017) Diversiteit onder mensen kan zeer verrijkend en vruchtbaar werken. Je kunt de verscheidenheid aan karakters, gaven en levenservaringen bewonderen en je horizon verbreden. Diversiteit kan ook als lastige uitdaging ervaren worden. Je moet je... [meer...]

Verrassing

(Mei 2017) We horen een woord – we kennen het uit ons hoofd, we horen het al voor de vijftigste keer – en plotseling legt God iets bijzonders in dit Bijbelwoord, dat we van kinds af al kennen. Opeens krijgt dit woord een heel andere betekenis voor ons. Zo... [meer...]

God en Zijn schepping herkennen

(April 2017) Het motto van dit jaar ‘Onze God en Vader komt de eer toe!’ bevat drie taken die we in 2017 op ons willen nemen. Het begint met het herkennen van de heerlijkheid en werkzaamheid van God. Eenvoudig is het niet om Gods heerlijkheid in al zijn omvang... [meer...]

Die ken ik toch!

(Maart 2017) Nieuwsgierigheid is een menselijke karaktertrek. We willen graag weten wie diegene is, die we ontmoeten, onze buurman of collega, wiens foto in de krant staat, wiens naam we in het nieuws horen, bij wie we op het kiesformulier een kruisje zetten,... [meer...]

Niets voor mij

(Februari 2017) Wanneer je tegenwoordig met andere mensen, collega’s, vrienden of buren over je geloof spreekt, je betrokkenheid in de kerk en gemeente en over je overtuigingen, dan krijg je wel te horen: ik bewonder jou echt, maar voor mij zou dat niets zijn. Of:... [meer...]

Onze God en Vader komt de eer toe!

(Januari 2017) “Onze God en Vader komt de eer toe” – zo staat het in de brief van apostel Paulus aan de Filippenzen. Het is een oude gedachte, om God, die alles gemaakt en geschapen heeft, de eer te bewijzen, dus zijn macht openlijk te roemen en Zijn onmeetbare... [meer...]