Vorige uitgaven

Ter verantwoording worden geroepen

(December 2014) Wij weten dat aan het bezoeken van de kerkdiensten een bijzondere zegen is verbonden. Wij weten ook dat wij daar de Heer Jezus op een bijzondere wijze kunnen ervaren. Hij biedt ons het woord van God in de preek aan, Hij schenkt ons vergeving van... [meer...]

Dienen betekent: een getuigenis zijn

(November 2014) De Heer trok destijds met Zijn leerlingen door Galilea. Daar onderwees Hij Zijn jongeren, dat Hij moest lijden en sterven. Ook sprak der Heer al over Zijn opstanding. De leerlingen, zo vertelt het evangelie van Marcus, begrepen Hem echter niet. De... [meer...]

Een kleine bijdrage

(Oktober 2014) Oogst is altijd iets moois: er is iets opgekomen, heeft vrucht gedragen en kan nu worden genoten of verwerkt tot een edele drank, een lekker brood, een kostelijk gerecht. Sommige vruchten vereisen veel zorg en geduld, moeten met veel inspanning... [meer...]

God kent uw geschiedenis

(September 2014) U en ik – wij zijn door God geroepen. Wat dat betekent kunnen wij in haar volle omvang nog niet bevatten. Maar wij weten: Degene die God roept, die kent Hij ook. God kent ons. Hij kent u, Hij kent mij. Van binnen en van buiten. Hij kent geheel uw... [meer...]

Met de Heer het evangelie verkondigen

(Augustus 2014) In het evangelie van Johannes heb ik een verbazingwekkend woord gevonden. Apostel Thomas zegt: “Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven” (Johannes 11:16). Het woord is niet echt bemoedigend, het biedt geen verheugende perspectieven en toch... [meer...]

Voorbeeld Jezus Christus

(Juli 2014) Wij willen Jezus Christus als voorbeeld nemen en in Zijn wezen groeien – echter wij weten dat wij ons niet met de Heer kunnen vergelijken. Wat houdt dat concreet in? Ik wil dit met het voorbeeld van het lijden van Jezus Christus verduidelijken. Wij... [meer...]

De wapenen van de Heilige Geest

(Juni 2014) Wij vieren het pinksterfeest ter gedachtenis aan de dag waarop God de Heilige Geest op de gelovigen in Jeruzalem heeft afgedragen. Daarbij spreken wij graag van „de geboortedag van de kerk van Christus“ en van een feest van vreugde omdat de Heilige... [meer...]

Op God hopen

(Mei 2014) In de psalmen staan vaak woorden die ervan getuigen dat het de psalmist niet goed gaat. Hij heeft grote zorgen, hij is bedroefd en spreekt tot God: „Waarom hebt U mij vergeten? Waarom moet ik zo verdrietig zijn?“ Dagelijks zouden zijn vijanden... [meer...]

Ik ben het! Vrees niet!

(April 2014) In de nacht na de spijziging van de vijfduizend, zo staat in de Schrift, waren de leerlingen alleen in de boot, midden op het meer. Jezus had hen bevolen naar de andere oever te varen. Hij was een berg opgegaan, om te bidden. Het schip bevond zich... [meer...]

Geloof en hoop - onlosmakelijk met elkaar verbonden!

(Maart 2014) Geloof en hoop horen bij elkaar, beide eigenschappen horen bij het christen zijn. Een christen kan niet zonder hoop zijn. Waar geloof is, ontstaat hoop. Geloof is voor mij, kort samengevat, de wetenschap dat God almachtig is en dat God liefde is.... [meer...]

Nog een rondje?

(Februari 2014) Het begroetingswoord van het pinksterfeest 2013, dat stamapostel Leber uit de volheid van zijn ambt gaf, luidde: „Je Redder komt!“ (Lutherse vertaling: Zie uw heil komt). Deze belofte vergezelt ons sindsdien elke dag. Nu zijn er sinds Pinksteren... [meer...]

Jezus Christus is aan boord

(Januari 2014) Geliefde broeders en zusters, Aan het begin van een nieuw jaar vragen wij ons af wat het zal brengen, of er geluk of leed in opgesloten ligt. Voor ons is echter ook de vraag: wat brengt het nieuwe jaar met betrekking tot ons geloof? Wij mogen erop... [meer...]

Woord van de maand

Advent

(December 2020) In onze breedtegraden hebben we een zeer duidelijke voorstelling van hoe Kerst en de voorafgaande... [meer...]