Vorige uitgaven

Kerst – een onbegrensd vertrouwen op God

(December 2012) Er is veel glans verbonden aan Kerst – wat gebeurt er dan toch veel! De warenhuizen zijn overvol. Overal lichten. In contrast met deze drukte raakt de geschiedenis van Kerst ons steeds weer. Wat daarover werd geschreven, is diepgaand en belangrijk... [meer...]

Een troostwoord

(November 2012) Vaak kom ik in gemeenten, waar ik – zonder details te kennen – voel dat er veel lasten en zorgen aanwezig zijn. In verband hiermee heb ik  een woord gelezen, dat ik heel mooi en troostrijk vind. Het staat in een brief van apostel Paulus aan de... [meer...]

Dank God voor alles. Altijd.

(Oktober 2012) “Dank God de Vader altijd voor alles.” Zo zegt apostel Paulus het in zijn brief aan de Efeziërs. Dat is in mijn ogen een levenshouding: de dankbaarheid mag zich niet beperken tot bepaalde gebeurtenissen en ogenblikken waarin alles goed gaat, ze mag... [meer...]

Ik wil de Heer zien!

(September 2012) Wanneer we in de Heilige Schrift lezen dan moeten we constateren dat we bij gebeurtenissen en Bijbelteksten die ons bekend zijn, steeds weer nieuwe aspecten ontdekken en daaruit nieuwe inzichten kunnen krijgen. Tot de bekende Bijbelse... [meer...]

Het komt er op aan, trouw te blijven tot het laatst

(Augustus 2012) Vanuit de woestijn Paran zond Mozes twaalf boodschappers uit naar het land Kanaän, om een indruk te krijgen van het beloofde land. Onder hen was ook Kaleb. Over Kaleb zei God later: „….Mijn knecht Kaleb, omdat Hij mij trouw nagevolgd is, zal Ik in... [meer...]

Gedachten van twijfel opzij schuiven!

(Juli 2012) Aan het eind van het Marcus-evangelie staat: “Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij... [meer...]

De vleugels van God: vrede en genade

(Juni 2012) In samenhang met de inwijding van een kerk, ben ik een woord tegengekomen uit de Psalmen, waarvan in het spraakgebruik de uitdrukkingskracht en de diepe inhoud me zeer ontroerd hebben. Het begint met de woorden: “Hoe kostbaar is uw liefde, God! In... [meer...]

Verlaat de wereld!

(Mei 2012) Hemelvaart – een feest dat de harten aanraakt. De Heer beëindigde zijn aardse loop en werd ten hemel opgenomen vanuit de kring van Zijn Apostelen. Plotseling, zegt de Schrift, werd Hij voor hun ogen ten hemel opgenomen. Daar kwam ook meteen de... [meer...]

“Houd Jezus Christus in gedachten”

(April 2012) In de tweede brief aan Timoteüs krijgt deze de raad: “Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd.” (2 Tim. 2: 8). Dat betekent niet enkel: “Denk daar eens aan!”, maar het is de... [meer...]

Christus in u

(Maart 2012) In de brief aan de Kolossenzen staat een woord, dat kort en duidelijk beschrijft, hoe ons geloofsleven zijn moet, wat  ons doel is en hoe beiden bij elkaar horen: “Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.” De brief aan de... [meer...]

De weg van de navolging

(Februari 2012) Jezus sprak eens over twee wegen en twee poorten. De ene poort is ruim en er loopt een brede weg door die poort. De andere weg is smal en moeilijk en leidt door een nauwe poort. Deze smalle weg nu leidt naar het leven, de brede weg, zo wordt... [meer...]

Dien de Heer

(Januari 2012) Wanneer ik aan het komende nieuwe jaar denk houdt mij de gelijkenis bezig van de Heer met de toevertrouwde ponden.  Er staat geschreven dat een koning naar een ver land trok, maar eerst elk van zijn dienaren honderd drachmes gaf met het... [meer...]