Vorige uitgaven

Open een deurtje van je hart!

(December 2010) Gedurende de tijd van advent en kerst hoor ik mensen tijdens gesprekken vaak zeggen: „Ik kan totaal nog niet geloven dat het al gauw weer kerst is. Er is nog helemaal geen kerststemming.“ Dat heeft ermee te maken, dat men nog elke dag zijn werk te... [meer...]

De weg van deemoed en gehoorzaamheid

(November 2010) In het evangelie van Matteüs wordt beschreven, hoe de Heer Jezus Zijn eerste leerlingen opriep om Hem na te volgen. De broers Jakobus en Johannes waren aan 't werk. Ze zaten in een boot, waar ze met hun vader de netten repareerden. Toen kwam Jezus... [meer...]

Een cultuur van dankbaarheid

(Oktober 2010) „Ik zal de Heer ... loven“ – zo beginnen de voorgelezen psalmverzen. De Heer bedanken staat ook in deze tijd van het jaar centraal in de feestelijkheden in onze diensten, omdat het binnenkort Dankdag voor de Oogst is. In ons bijbelwoord dankt de... [meer...]

Het Verbond van God en Zijn wet

(September 2010) Al in het Oude Testament heeft de Heer door de Profeet Jeremia laten voorspellen, dat Hij een Verbond wilde sluiten. Hij heeft dat Verbond ook nader omschreven: „Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.“ En Hij voegde... [meer...]

Geloofsbelijdenis en catechismus

(Augustus 2010) In bijna alle religieuze gemeenschappen is er een geloofsbelijdenis. Dat heeft verschillende functies. Enerzijds is het een uitdrukking van de gemeenschap, die er door dat geloof is: zo’n belijdenis vat wezenlijke punten van de geloofsleer samen,... [meer...]

Voleinding

(Juli 2010) Voleinding. Dit woord klinkt een beetje beangstigend. Men voelt vast wel, dat er aan dit woord hoge voorwaarden verbonden zijn: men moet volkomen worden, waardig worden, overwinnen en gereed zijn voor het moment waarop Christus wederkomt. Vervolgens... [meer...]

Gaven in overvloed

(Juni 2010) Jezus sprak in Zijn afscheidsrede over de reden van Zijn zending. Hij is gekomen, opdat diegenen, die Hem geloven, “het leven te geven in al zijn volheid.” In al zijn volheid klinkt in onze oren een beetje vreemd. Het betekent, dat er overvloed is.... [meer...]

Gods hand

(Mei 2010) In Egypte hadden de Israëlieten veel te lijden, ze werden door de farao uitgebuit, verrichtten herendiensten op het veld, fabriceerden stenen en bouwden voorsteden voor het Egyptische volk. De rantsoenen waren ondanks intensieve arbeid eigenlijk... [meer...]

De Heer leeft!

(April 2010) Maarten Luther heeft op gevorderde leeftijd menige teleurstelling moeten ervaren en was vaak een beetje bedrukt. Hij was bedroefd over ontwikkelingen die anders verliepen dan hij gedacht had. Zijn vrouw Catherina, die dat heel goed zag, probeerde... [meer...]

Aanvullende uiteenzettingen voor een beter begrip van de Heilige Schrift

(Maart 2010) Met betrekking tot het thema “Hoe verstaan wij de Heilige Schrift?” heb ik in “Onze Familie” al eens stelling genomen (vgl. OF 03/09). Daarin heb ik erop gewezen dat veel dingen in het Oude Testament symbolisch en metaforisch begrepen moeten worden.... [meer...]

Gods fundament bestaat!

(Februari 2010) In de tijd van de eerste Apostelen waarschuwde Jezus voor degenen, die zouden zeggen: “Kijk, dit is de Messias,” of “Daar is Hij,” – daaraan moeten we geen geloof aan hechten. Maar waar is de Heer dan wel te vinden? Wat zijn er de kenmerken en... [meer...]

Standvastigheid

(Januari 2010) Mijn lieve broeders en zusters, Inmiddels leven we alweer in het jaar 2010. De Heer heeft ons over de hoogten en door de diepten van het afgelopen jaar heengeleid. Voor het nieuwe jaar wens ik ons allen rijke zegen, veel vreugde in de gemeente en... [meer...]