Vorige uitgaven

Gezegende feestdagen

(December 2009) Mijn lieve broeders en zusters, aan het begin van het jaar 2009 heb ik ertoe opgeroepen, dat iedereen zich zou moeten laten betrekken bij de gemeenschap. Ik stel nu dankbaar vast, dat deze oproep niet zonder effect is gebleven. Talrijke berichten... [meer...]

Werking van Gods Geest

(November 2009) Samuel had de opdracht om Saul tot koning te zalven. Ook heeft hij aan de aanstaande koning bekendgemaakt, wat er in de toekomst te gebeuren staat. En de profeet zei onder andere: “Dan zult u gegrepen worden door de Geest van de Heer en ook in... [meer...]

Blijvende dankbaarheid

(Oktober 2009) Wij vieren dankdag voor de oogst en zijn dankbaar voor het behoud van het natuurlijke en geestelijke leven. Omdat er in de tijd waarin wij leven niet veel mensen meer zijn die door hun beroep direct afhankelijk zijn van de oogst, verschuift de... [meer...]

God houdt Zijn woord

(September 2009) Jakob was een gezegend mens. Maar ook hij had met problemen te maken: vanwege onenigheid met zijn broer moest hij zijn land verlaten. Op zijn reis naar het onbekende verscheen de Heer aan hem in een droom. Jakob zag een ladder die tot de hemel... [meer...]

Goddelijke bron van redding

(Augustus 2009) “Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding” – de profeet Jesaja blikte met dit woord uit het Oude Testament (Jesaja 12:3) naar de tijd van de Heer Jezus. De Heer Jezus was destijds nog niet geboren, maar de profeet had een... [meer...]

De Heer zorgt voor ons

(Juli 2009) Vaak heb ik er in de dienst op gewezen dat geloofservaringen belangrijk voor ons zijn. Die dragen ons in het geloof. Eén zo’n ervaring wil ik  graag vertellen. Ik wilde Gods kinderen in Midden-Amerika dienen en was van plan een dienst te houden... [meer...]

De zoom van het kleed aanraken

(Juni 2009) Toen de Heer Jezus op aarde werkzaam was, trok hij door dorpen en steden. De Heer en Zijn leerlingen kwamen ook bij het meer van Gennesaret. Daar werden zieken en mensen met allerhande gebreken naar de Heer gebracht, opdat zij de zoom van Zijn kleed... [meer...]

Bidden betekent: vragen wat God wil

(Mei 2009) Destijds raadde Apostel Paulus de christenen aan: “Bid onophoudelijk!” Hij zal best hebben begrepen dat we niet de hele dag  in gebed verzonken kunnen zijn; desondanks kunnen we altijd verbinding met de Heer zoeken. Er zou geen enkele morgen... [meer...]

Dankbaarheid tonen

(April 2009) De geschiedenis van het werk Gods begon in het klein; daaruit ontstond de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Dat was echter niet alleen te danken aan de inspanning van enkele kinderen Gods, maar aan de goedheid en genade van de Heer. Het evangelie... [meer...]

Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen?

(Maart 2009) Ik heb met betrekking tot het thema “Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen” de laatste tijd enkele brieven ontvangen. Ik neem dat als aanleiding om hier in beginsel iets over te zeggen. In 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 wordt op de betekenis van... [meer...]

Het is de Heer!

(Februari 2009) In de Heilige Schrift wordt over vele gebeurtenissen na Jezus’ opstanding bericht. Apostel Paulus bijvoorbeeld, vat in de brief aan de Korintiërs de verschijningen in het oudste bericht samen; hij zegt, dat Jezus “op de derde dag is opgewekt, zoals... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 2009) In deze tijd is het een gewoonte geworden om aan ieder jaar een bepaald thema te verbinden. Zo was bijvoorbeeld 2008 het jaar van de wiskunde en het Europese jaar van de interculturele dialoog. Daarmee wil men belangrijke punten aangeven en... [meer...]