Vorige uitgaven

Simeons' vreugde

(December 2008) De Heer zou ons graag van vreugde vervullen; dat zegt Hij meermaals door de profeten. Nu zou iemand kunnen vragen: Ja, maar waar komt die vreugde dan vandaan? De vreugde ontstaat voor ons uit het bewustzijn, dat de Heer spoedig komt. Daar komt bij,... [meer...]

In de Heer geworteld zijn

(November 2008) Wanneer wij het woord “geworteld” horen, denken we gewoonlijk aan een boom. Als men een boom plant, dan kan men die de eerste dagen heel eenvoudig weer uit de grond trekken. Dat is nauwelijks nog mogelijk als men dat probeert wanneer die boom... [meer...]

Gedachten bij het Dankfeest voor de oogst

(Oktober 2008) De meeste feesten van het volk van het oude Verbond hielden verband met de oogst. Men bedankte God voor de aardse gaven. Zo wordt het duidelijk, dat uitzaaiing, groei en oogst niet vanzelfsprekend en ook geen prestaties van de mens zijn, maar... [meer...]

Getuigenis brengen – kan dat nog in deze tijd?

(September 2008) Wij stellen vermoedelijk allemaal vast, dat het niet meer zo eenvoudig is, om mensen met ons geloof vertrouwd te maken. Veel invloeden en ontwikkelingen hebben daartoe bijgedragen. Maar het zou onjuist zijn daaruit te willen afleiden, dat elke... [meer...]

Vredestichters

(Augustus 2008) Jezus had eens een bijzondere boodschap, waarin Hij zei: „Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden“ (Matt.5:9). In de woordelijke vertaling er: „die vrede stichten“. Met andere woorden: het is een kernmerk van Gods... [meer...]

Gaven van de Heilige Geest

(Juli 2008) Af en toe wordt mij de vraag gesteld, waarom de gaven van de Heilige Geest, die genoemd worden in 1 Kor.12:8-10 niet allemaal zichtbaar zijn bij degenen die verzegeld zijn. Stilzwijgend wordt aangenomen dat gaven, zoals het spreken in tongen – het... [meer...]

Vrede – fundament van het geloof

(Juni 2008) Voor diensten zoek ik in de Bijbel graag naar een bijzonder woord. Daarbij viel mijn oog eens op een plaats in het boek Daniël, waar hij een visioen had. Hij zag een man en hoorde een stem: „Toen raakte hij, die eruitzag als een mens, mij nogmaals... [meer...]

Huis op de rots

(Mei 2008) De Heer heeft in Zijn bergprediking op twee typen mensen gewezen. De een neemt het woord aan en handelt ernaar – de ander hoort het woord ook, maar handelt er niet naar. De Heer gaf een illustratieve vergelijking tussen twee mannen, die beide een... [meer...]

Theologie

(April 2008) De laatste tijd duikt af en toe in onze bladen het begrip “theologie” op. Er wordt verwezen naar theologische inzichten en tevens worden getuigenissen die betrekking hebben op de leer theologisch geanalyseerd. Ik kan me voorstellen dat er zo nu en... [meer...]

Vernieuwing

(Maart 2008) Vernieuwing speelt in de natuur een bijzondere rol. ’s Winters is de natuur kaal en het leven lijkt te zijn gestorven. Maar in het voorjaar komt er een vernieuwing: dan ontwaakt alles tot nieuw leven. Vernieuwing is een continu proces, het gebeurt... [meer...]

De goede Herder

(Februari 2008) In de gelijkenis van het zoekgeraakte schaap heeft de Heer Jezus in heel indringende en mooie woorden aangegeven, hoe een goede herder handelt. Hij laat de 99 schapen daar, waar ze zijn, in hun gemeenschap, en keert zich heel bijzonder naar dat ene... [meer...]

Begroetingswoord bij het nieuwe jaar

(Januari 2008) Voor het nieuwe jaar wens ik u van harte het allerbeste en Gods rijke zegen toe! Moge ieder van ons op velerlei manieren voelen dat de Heer met ons is. Ik moedig u aan om met groot vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan. Onlangs las ik een aardig... [meer...]

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]