Vorige uitgaven

"Ons is een kind geboren ..."

(December 2005) Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat we Kerstfeest vieren! Wie staat er eigenlijk bij stil dat ongeveer tweederde van de mensen op deze aarde het Kerstfeest niet eens kennen. Voor de grote wereldreligie's zoals de Islam, het Boedhisme of het... [meer...]

Alles geestelijk beoordelen!

(November 2005) "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet wat van de Geest Gods is", zo begint een duidelijk en krachtig woord van Apostel Paulus uit een brief aan de Korinthiërs. Verklaart dat niet al, waarom we in deze tijd geen respons voor ons geloof krijgen en... [meer...]

De dank op de eerste plaats!

(Oktober 2005) Bij het begin van dit jaar heb ik mij vast voorgenomen om de dank in het middelpunt van mijn geloofsleven te plaatsen. Is het niet zo, dat de dank hier en daar een beetje tekort komt? We leven in een tijd die ons helemaal opeist, een tijd, die... [meer...]

Waaraan hangt ùw hart?

(September 2005) We leven in een tijd van veel aanbod, ook op geestelijk terrein. En het is een teken van de tijd, dat velen geen honger meer hebben naar Gods woord. Daarmee worden niet alleen degenen bedoeld die niet tot het werk van God behoren, maar helaas ook... [meer...]

Dank de Heer!

(Augustus 2005) Het betaamt ons om God, onze hemelse Vader, telkens weer te danken, want "Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt". In Psalm 107 staat: "Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw." Waarvoor willen wij hem dan wel... [meer...]

Goddelijke dimensies

(Juli 2005) De wens, die Apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs uitsprak, dat Christus door het geloof in hun hart zou wonen en zij in de liefde geworteld en gegrond zouden zijn, heeft ook in de eindtijd van het verlossingswerk niets aan betekenis verloren... [meer...]

Mij zal niets ontbreken

(Juni 2005) Als we ons leven heel realistisch bekijken, het verloop van de dagen, weken en maanden, en alles wat er op ons afstormt aan problemen en ingrijpende gebeurtenissen, dan is er veel wat ons kan plagen, verdriet doet, kwetst, angst aanjaagt of bedroefd... [meer...]

Geestelijke zegen

(Mei 2005) De laatste daad van Christus op aarde, na Zijn offerdood en opstanding: Hij zegende Zijn jongeren, voordat Hij naar Zijn Vader terugkeerde: "En het geschiedde, toen Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en opgevoerd werd in de hemel." (vgl.... [meer...]

Vrede met God

(April 2005) Oorlog en terreur, revolutie en opstand, epidemieën en ziektes, rukwinden, overstromingen en aardbevingen - er gebeurt in ons leven echt veel, waarvoor men bang zou kunnen zijn en waarvan men zou kunnen schrikken. Maar de Godszoon heeft Zijn vrede... [meer...]

Gods liefdevolle roepen

(Maart 2005) God roept op tot geloven in Hem, tot gemeenschap met Hem en tot dienen voor Hem! De heilsgeschiedenis is een en al een liefdevol roepen van God. Geroepen zijn allen die ooit door de boden van God aan Zijn altaar zijn uitgenodigd; zij hebben een... [meer...]

Een heilige levenswandel

(Februari 2005) Wanneer Apostel Petrus vermaant: "Maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is" (zie 1 Petrus 1:15), dan komt de vraag naar boven of dat eigenlijk wel mogelijk is. Wij kennen onze zwakheden, maken... [meer...]

Bij het begin van het jaar 2005

(Januari 2005) Er ligt een nieuw jaar, een nieuw tijdsdeel voor ons. Wij hebben het oude jaar dankbaar afgesloten, en vol verwachting zien we het nieuwe tegemoet. Wij hebben reden om ons te verheugen, want we beginnen niet aan een reis in het ongewisse. Op onze... [meer...]