Vorige uitgaven

Een zaak van bewogenheid

(September 2019) Wie een gebed uitspreekt, wil iets in beweging brengen. Wanneer we God in ons gebed deelgenoot maken van een zorg, proberen we in figuurlijke zin het hart van God te bewegen zich te bekommeren om onze zorg. Wanneer we een voorbede doen, dan willen... [meer...]

De beste plaatsen

(Augustus 2019) Vergelijkende testen zijn in de nieuwsmedia immens populair en behoren tot de meest gelezen en gezochte berichten: welke steden zijn de beste plaatsen om in te wonen? In welke sectoren worden de hoogste salarissen betaald? Wat zijn de meest... [meer...]

Taal

(Juli 2019) De taal zegt veel over iemand. De manier waarop hij praat, de woorden die hij gebruikt, de manier van uitdrukken die hij toepast verraden het een en ander over de persoon, over het wezen van iemand, zijn leven, zijn opleiding, zijn persoonlijkheid,... [meer...]

Wij zijn er voor jullie!

(Juni 2019) Onlangs hebben in veel gemeenten jonge christenen hun confirmatiegelofte afgelegd en de zegen van God ontvangen voor hun verdere levensweg. De ouderen onder ons die vele jaren of decennia geleden voor het altaar stonden en net als de jeugd van nu... [meer...]

Aanpassing

(Mei 2019) Een zekere mate van aanpassing is noodzakelijk zodat een gemeenschap kan functioneren. Hoe meer de behoeftes en eigenschappen van de mensen die een gemeenschap vormen uit elkaar lopen, hoe meer aanpassing van iedereen verlangd wordt. Of dat nu in de... [meer...]

De ware rijkdom

(April 2019) Met grote kracht, aldus meldt Lucas in Handelingen, getuigden de apostelen van de opstanding van de Heer Jezus. Hun krachtig getuigenis bracht geloof: geloof in de opstanding en het eeuwige leven. Dit geloof heeft de eerste christenen zozeer... [meer...]

Lieve God, doe iets!

(Maart 2019) Soms zou je willen dat God op machtige wijze in de geschiedenis ingrijpt: een spectaculaire daad, een teken, iets waarmee Hij Zijn almacht openbaart en orde schept, de verhoudingen en toestanden fundamenteel verandert. Hij zou het toch kunnen,... [meer...]

Een splinter

(Februari 2019) Het schijnt de mens eigen te zijn ruimhartiger over zichzelf  te denken dan over anderen. Bij de ander neem je al snel fouten waar, worden zelfs kleinigheden genadeloos geregistreerd, maar van je eigen tekortkomingen ben je je niet bewust.... [meer...]

Rijk in Christus

(Januari 2019) Geliefde broeders en zusters, Hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Het is mijn wens om te starten met de overtuiging die in psalm 23 wordt geformuleerd: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Ondanks onze zorgen, lasten en angsten... [meer...]

De ster van de hoop

(December 2018) Bij Kerst horen sterren – van stro, papier of licht: overal zie je sterren als kerstversiering. Naar het schijnt kwam een leraar van een missieschool aan het einde van de 18e eeuw op het idee de kinderen van de missionarissen, die er in de dagen... [meer...]

Een zichtbare verandering

(November 2018) Een bekend en veel geciteerd aforisme van Friedrich Nietzsche over het christendom en de christenen luidt: Ze zouden betere liederen moeten zingen om mij te leren in hun Verlosser te geloven: de leerlingen zouden er meer verlost uit moeten... [meer...]

Conflictstudie

(Oktober 2018) Veel mensen missen de innerlijke vrede. Ze hebben geen vrede in hun hart. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens zo’n fase in zijn leven gekend. Vaak stel je externe factoren daarvoor verantwoordelijk: mijn baas zet mij onder druk. De buurman zoekt... [meer...]
Artikel 1 tot 12 van 267