Vorige uitgaven

Gods trouw maakt ons één met Hem

(Oktober 2020) Geliefde broeders en zusters, 'God, door wie u geroepen bent om één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw' (1 Kor. 1:9). Als ik dit Bijbelwoord lees, denk ik aan u. Een ieder van ons leeft zijn eigen leven. Het gaat over bergen... [meer...]

Een kwestie van geloofwaardigheid

(September 2020) In de media en sociale netwerken worden we herhaaldelijk geconfronteerd met bewust verspreide desinformatie, het zogenaamde fake news. Berichten zijn volledig fictief, speculatie wordt gemaakt en feiten worden vermengd met verkeerde informatie. Het... [meer...]

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te horen, Hem te loven en te prijzen; de verbondenheid met onze broeders en zusters; het verlangen naar de zondevergeving en het Heilig Avondmaal. Van een... [meer...]

In vreugde en in verdriet: vertrouwen!

(Juli 2020) De mens roept in noodsituaties, waarin hij voor bijna onoplosbare problemen komt te staan, om een sterke God. “Heer, help!”, zo klinkt het gebed in tijden van onzekerheid. Ik denk hierbij aan een Bijbeltekst met een bijzondere uitdrukkingskracht:... [meer...]

Niets aan te doen?

(Juni 2020) Vaak verkeren we in situaties waarop we geen invloed hebben. Misschien een ziekte die je overkomt, een ongeluk waarin je buiten je schuld terechtkomt, het opzeggen van een arbeidscontract of huurcontract of andere omstandigheden die je beproeven.... [meer...]

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een beetje schimmel op de rand zit. Heel weinig, nauwelijks zichtbaar, niet groter dan een speldenknop. Je zou kunnen denken dat een klein beetje schimmel... [meer...]

Gelukkig zijn in de navolging van Jezus

(April 2020) Geliefde geloofsbroeders en –zusters, het is onze grootste wens om voor altijd met God en met elkaar gemeenschap te hebben. Jezus Christus schiep hiervoor de voorwaarden. Zijn leven en sterven, Zijn opstanding en hemelvaart en Zijn terugkeer hebben... [meer...]

Menukaart

(Maart 2020) Of het nu gaat om een sterrenrestaurant of een bedrijfskantine – het samenstellen van een menukaart is een uitdaging voor elke kok die zijn gasten afwisselende en smakelijke maaltijden wil voorschotelen. Soms is dat helemaal niet zo eenvoudig omdat... [meer...]

Alles komt goed

(Februari 2020) ‘Alles komt goed’ – er is waarschijnlijk geen ander cliché dat op zo’n simpele wijze probeert troost te brengen. Hoe vaak heeft men ons als kind hiermee gekalmeerd, hoewel we ergens al vermoedden, dat echt niet altijd alles goed komt. Sinds geruime... [meer...]

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u altijd genoeg redenen vindt om onze Heer voor alle goede daden te bedanken.  Nu is het nieuwe jaar aangebroken. Het is een traditie geworden... [meer...]

Zijn onze voornemens gelukt?

(December 2019) Het laatste kalenderblad herinnert ons eraan dat het jaar binnenkort voorbij zal zijn. Op enkele uitzonderingen en toevalligheden na, zal  het ons de komende drie weken niet meer lukken dat te doen wat wij de afgelopen elf maanden niet gedaan... [meer...]

Liefhebben en lijden

(Oktober 2019) Binnen het spectrum van menselijke gevoelens en waarnemingen zijn liefhebben en lijden twee tegenpolen – aan de ene kant het euforische geluksgevoel, dat ongelofelijke krachten en levensmoed mobiliseert, aan de andere kant ongeluk en leed, die... [meer...]
Artikel 1 tot 12 van 279