Woord van de maand

Oktober 2020: Gods trouw maakt ons één met Hem

Geliefde broeders en zusters,

'God, door wie u geroepen bent om één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw' (1 Kor. 1:9). Als ik dit Bijbelwoord lees, denk ik aan u. Een ieder van ons leeft zijn eigen leven. Het gaat over bergen en door dalen, soms vervuld van angst en dan weer van vreugde. Onze troost is: God is trouw! Hij doet wat Hij zegt. Voor ons mensen is dat misschien niet altijd merkbaar, ook omdat we maar een klein deel van het goddelijke plan kennen dat Hij voor ons in petto heeft.

Het is God die ons heeft geroepen om één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus. Hij roept ons, Hij heeft ons uitverkoren – niet andersom. Hij kent elk afzonderlijk mens beter, dan dat deze zichzelf kent en Hij weet alles. En Hij laat het iedereen vrij aan deze oproep gehoor te geven of niet.

God roept ons om eeuwig één te zijn met Jezus Christus, onze Heer.

Dat heeft Jezus zelf bevestigd: Hij wil dat we daar zijn, waar Hij is. Maar ook hier en nu kunnen we al innig verbonden zijn met de Zoon van God. We houden ons in alle levenssituaties aan Hem vast:

  • We strijden in ons eigen leven om met God verbonden te blijven.
  • We ondersteunen Jezus in Zijn taak en verkondigen het evangelie door goed te doen.
  • We verliezen deze missie geen moment uit het oog, maar maken hiervan onze bovenste prioriteit.

God roept ons in de gemeenschap van de gelovigen – in de kerk:

  • We willen samen zijn en gezamenlijk handelen, gezamenlijk bidden, gezamenlijk feest vieren en gezamenlijk werken.
  • We willen deze eenheid versterken en strijden tegen tweedracht: we verspreiden geen geruchten, laten het verleden rusten en spreken over het goede en niet over het slechte.
  • We dienen elkaar en maken geen onderscheid tussen ‘consument’ of ‘leverancier’. Een ieder kan bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap.

God roept ons uiteindelijk ook in de Avondmaalsgemeenschap:

  • Deze gemeenschap is een eerste indruk van het bruiloftsmaal van het Lam.
  • Het herinnert ons eraan dat Christus alles met de mensen heeft gedeeld, ook leed en dood. Het geeft ons de kracht om zo te strijden, zoals Hij gestreden heeft
  • Het versterkt de broederlijke verbondenheid onder elkaar. Voor iedereen is er hetzelfde brood en dezelfde wijn en die ene viering van het Heilig Avondmaal. Wat zouden we zonder die gemeenschap doen?

Bedankt Heer, dat U het mij mogelijk heeft gemaakt deel uit te maken van deze gemeenschap.

Hartelijke groeten,
Jean-Luc Schneider