Woord van de maand

November 2020: Het zal met hem of haar nooit iets worden ...

Sommige leraren zullen wellicht deze zin wel eens bedroefd over een leerling hebben gedacht. Alle pogingen om hem of haar iets voor het leven mee te geven leken tevergeefs te zijn geweest. De vreugde is des te groter als men op een gegeven moment ervaart dat er toch iets van de leerling is geworden en dat hij of zij nu zeer succesvol is. Het zaad dat de leraar heeft gezaaid, bracht op het einde toch nog vruchten voort.

Ook in ons geloofsleven kunnen we vaak lange tijd geen resultaten van onze daden zien. Misschien is het zaad daadwerkelijk op onvruchtbare bodem gevallen. Het kan ook zo zijn dat het enige tijd en geduld vergt, of er is al iets gebeurd, maar we kunnen het nog niet zien. Als we ons leven naar het evangelie instellen, de Heer dienen en over ons geloof spreken, zaaien we een goed zaad uit. Wanneer het op vruchtbare bodem is gevallen, zal God handelen en het in de harten van onze medemensen laten ontkiemen, zodat het vrucht kan dragen. Hoe groot zal dan de vreugde zijn!

Impuls uit een dienst van de stamapostel